Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Dragoș DUCA
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC GRIGORE, doctor habilitat în...
Pretendent:
Irina ROITMAN
Conducător ştiinţific:
Zorina ȘIȘCAN, doctor habilitat în economie,...
Pretendent:
Olga CONENCOV
Conducător ştiinţific:
Rodica HÎNCU, doctor habilitat în economie, profesor...
Pretendent:
Irina MOVILĂ
Conducător ştiinţific:
Ala COTELNIC, doctor habilitat în științe...
Pretendent:
Grigori BORTĂ
Conducător ştiinţific:
Serghei OHRIMENCO, doctor habilitat în...