Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Igor BELOSTECINIC
Conducător ştiinţific:
Oxana SAVCIUC, conferenţiar...
Pretendent:
Rodica SLUTU
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC GRIGORE, doctor habilitat în economie, profesor...
Pretendent:
Natalia REMEȘOVSCHI
Conducător ştiinţific:
Victor CAUN, doctor în economie,...
Pretendent:
Dragoș DUCA
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC GRIGORE, doctor habilitat în...
Pretendent:
Irina ROITMAN
Conducător ştiinţific:
Zorina ȘIȘCAN, doctor habilitat în economie,...