Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimați absolvenți!

În contextul bunelor practici internaționale de colaborare și susținere reciprocă între absolvenți și alma mater,
Senatul Academiei de Studii Economice a Moldovei îndeamnă absolvenții, care sunt încercați de profunde sentimente de recunoștință față de mediul universitar în care s-au format, să contribuie financiar la îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției.

Donatorii și susținătorii proiectelor de dezvoltare ale ASEM vor deveni membri de onoare ai Clubului Absolvenților ASEM, numele și experiența noastră de colaborare va fi transparentă, aceasta va fi inclusă într-o broșură editată anual, precum și mediatizată în sursele multi-media ale ASEM.

Transferul în euro poate fi efectuată pe contul:
IBAN: MD76AG000000022512619216
BC Moldova-Agroindbank SA
Swift: AGRNMD2X
Chisinau Moldova
Academia de Studii Economice din Moldova

Pentru transferul în lei MD:
codul IBAN: MD71AG000000022512024696
BC Moldova-Agroindbank SA
Codul băncii: AGRNMD2X
Academia de Studii Economice din Moldova
c/f 1007600005951


În speranța unei colaborări utile dezvoltării învățământului economic în Republica Moldova, Vă mulțumim pentru orice contribuție și Vă garantăm că oricât de neînsemnată ar fi aceasta pentru Dvs, va avea o valoare sentimentală inestimabilă pentru universitatea noastră.

 

                                                                                               Cu deosebit respect
                                                                                               și înaltă considerațiune,
                                                                                               Rector ASEM,
                                                                                               Academician, Grigore Belostecinic