Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

ASEM lansează cea de-a XVI-a ediţie a concursului CEL MAI BUN STUDENT al ASEM.

La concurs invităm să participe studenţii ASEM (inclusiv masteranzii), cu excepţia celor din anul întâi, Licenţă. Cei premiaţi în ediţiile anterioare vor prezenta doar dovada performanţelor atinse după concurs.

Concurenţii trebuie să pregătească un dosar ce va conţine:
 • Formular de participare la concurs;
 • Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaşte activitatea academică şi cea extracurriculară a concurentului.
 • Curriculum Vitae.
 • Certificat academic din anul de studii precedent (ambele semestre), vizat de către decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe fiecare semestru.
 • Copia diplomei de licenţă – pentru masteranzii anului I.
 • Copii ale diplomelor obţinute la diverse concursuri, training-uri, conferinţe, simpozioane etc.
 • Copii ale articolelor ştiinţifice sau/şi publicistice.
 • Copia buletinului de identitate, inclusiv a fişei de însoţire.
Premiile vor fi după cum urmează:
 • Premiul Mare – o persoană – 2 500 lei
 • Premiul I – 2 persoane – câte 2000 lei
 • Premiul II – 3 persoane – câte 1500 lei
 • Premiul III – 4 persoane – câte 1000 lei

Dosarele participanţilor sunt recepţionate de către Serviciul Relaţii cu Publicul al ASEM (oficiul 103, bloc. B).

Termenul de aplicare de pe 15 octombrie până pe 15 noiembrie 2018.

CÂŞTIGĂ NUMAI CEL CARE PARTICIPĂ

Cristian Rotaru,
Cel mai bun student, 2004

Augustin Ignatov,
câştigătorul Premiului Mare în anul 2016