Ciclul I - LICENȚĂ

Stimaţi studenţi ai anului I, învățământ cu frecvență la zi!

Consiliul de Administraţie al A.S.E.M. Vă felicită  cu înmatricularea în instituţia noastră şi Vă invită la o întâlnire cu Conducerea A.S.E.M. şi a facultăţii, care va avea loc la

3 septembrie 2018 – Ziua Cunoştinţelor,

după cum urmează:

Facultatea „Finanţe” - Specialitatea: „Finanţe şi Bănci”

Facultatea „Contabilitate” - Specialitatea: „Contabilitate”

Facultatea „Economie Generală şi Drept” - Specialităţile: „Economie Generală”, „Drept”, „Administraţie Publică”, „Managementul Resurselor Umane”, ”Asistență Socială”

Bloc A, Aula,
ora 1000

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” - Specialităţile: „Business şi Administrare”, „Achiziţii”, „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Marketing şi Logistică”, „Merceologie şi Comerţ”, „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice”, „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”

Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” - Specialităţile: „Cibernetică şi Informatică Economică”, ”Informatica Aplicată”, „Tehnologia Informaţiei”, „Econometrie și Statistică Economică”, „Managementul Informaţiei”, „Securitate Informaţională”

Bloc A, Aula,
ora 1200

Ciclul II - MASTERAT

Stimaţi studenţi ai anului I, ciclul II, masterat!

Consiliul de Administraţie al A.S.E.M. Vă felicită  cu înmatricularea în instituţia noastră şi Vă invită la o întâlnire cu Conducerea A.S.E.M. şi a Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, care va avea loc la

3 septembrie 2018, Bloc A, Aula, ora 17 30