Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

  1. Ion STURZA, preşedintele Companiei ”Fribourg Capital”;
  2. Dumitru URSU, preşedintele Ligii Bancherilor din R. Moldova;
  3. Veaceslav NEGRUŢA, economist;
  4. Ion GUZUN, consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice;
  5. Ion PRISĂCARU, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
  6. Ghenadie BEJAN, dr., conf. univ., catedra ”Teorie şi Politici Economice”, ASEM;
  7. Igor MELNIC, dr., conf. univ., catedra ”Marketing şi Logistică”, ASEM;
  8. Grigore BELOSTECINIC, prof. univ., dr. hab., academician, rector ASEM;
  9. Vladimir GROSU, dr., conf. univ., prorector pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi formare continuă, prorector în probleme de administrare şi gospodărire, ASEM.

 

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68