Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

  1. Guţu Corneliu, conf.cercet., dr. - preşedinte
  2. Feuraş Eugenia, prof.univ.,dr.hab.
  3. Cobzari Ludmila, prof.univ.,dr.hab.
  4. Moldovan Dumitru, prof.univ.,dr.hab., m.c.al AŞM
  5. Pârţachi Ion, prof.univ.,dr.
  6. Armeanic Alexandru, conf.univ.,dr.
  7. Sandulachi Veronica, studentă-doctorandă  - secretar