Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Catedra „INVESTIŢII  ŞI PIEŢE  DE CAPITAL”
din cadrul Facultăţii „FINANŢE”,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Ianuarie

Academia de Studii Economice a Moldovei, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C.Kiriţescu"organizează în perioada...