Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI
în colaborare cu
ACADEMIA  ROMÂNĂ,
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE...

Catedra „INVESTIŢII  ŞI PIEŢE  DE CAPITAL”
din cadrul Facultăţii „FINANŢE”,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Ianuarie

© 2018 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster