Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Certificate de perfecționare în cadrul cursului de  psihopedagogie au ridicat, pe 12 februarie, profesorii ASEM, care au urmat  programele de instruire.

La cea de-a XV-a ediție, absolvenții programului de instruire au avut posibilitatea să aleagă între șase cursuri tematice: „Învățarea bazată pe probleme - PBL”; „Metode inovative de predare – învățare – evaluare în învățământul profesional”; „Psihologie. Dezvoltarea personală a cadrului didactic”; „Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în instruire.  Sistemul Moodle”; „Deontologia şi eficienţa comunicării didactice” și „Aplicarea Standardului ISO 9001:2015 în instituțiile de învățământ superior”

Cursurile sunt organizate anual de către ASEM în colaborare cu Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri (MACIP)

Cu certificate s-au ales și mentorii care au ținut cursurile în cadrul stagiului de formare-dezvoltare a cadrelor didactice universitare, ce li se autentifică activitatea sa în calitate de formator.