Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Creativi, organizați și plini de determinare. Așa s-au arătat studenții de la Contabilitatea în cadrul unui concurs studențesc cu genericul: „Investigarea metodologiei și practicii de analiză a stabilității financiare la nivel de ramură”. Repartizați în cinci echipe, tinerii au dat dovadă de multă creativitate, fiind deghizați în diferite personaje, într-un domeniu care necesită exactitate și corectitudine și au făcut ca ”cifrele să vorbească”.

Concursul s-a desfășurat în trei probe: Prima probă – Analiza expres a activității economico-financiară a entității Efes Moldova. A doua probă a constat în analiza comparată a entității și a treia proba – cea creativă, unde studenții au trebuit să elaboreze un brand nou studențesc, pentru entitate.

Fie că erau agenți secreți sau berari din timpurile vechi, fiecare echipă au venit cu daruri simbolice pentru juriu. Participanții s-au ales cu premii și diplome din partea sponsorilor și a organizatorilor.

Câștigătorii sunt:
Premiul I – Echipa CYA
Premiul II – Echipa ACPF
Premiul III – Black 005
Premiul IV – 357
Premiu V – BLT

Evenimentul a fost organizat de Cercul științific studențesc “Analiza Economico-financiară a entităților” sub egida departamentului “Contabilitate, Audit și Analiză Economică” din cadrul ASEM, în colaborare cu Î.M. Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.

Scopul concursului este de a aprofunda cunoștințele din domeniul analizei economico-financiare, și a contabilității prin crearea unui cadru propice dezbaterilor şi schimburilor de opinii între cadre didactice, studenți şi practicieni din domeniul financiar.

Din juriu au făcut parte: Artur Vîrtosu, director financiar al entității Î.M. EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., Serghei Baziuc, director resurse umane și administrație al entității Î.M. EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A, Marilena Mironiuc, prof. univ., dr., UAIC, Iași, România, Ciprian Apostol, conf.univ., dr., UAIC, Iași, România, Herța Veronica, deputat în Parlamentul RM pentru perioada 2014 – 2015, ex-director S.A. “Apa Canal Chișinău”, Radu Josan, administrator S.A. “Combinatul auto nr.4”.