Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, în colaborare cu Academia de Studii Economice au organizat un seminar de informare despre mobilitatea academică CEEPUS  III 2018-2019, pentru studenții și profesorii de la ASEM.

Prezentarea a fost ținută de PhD, NCO Moldova, Ludmila Oleinic.

Programul CEEPUS este un program regional de mobilitate academică, care deruleaza în Europa Centrală şi de Est din anul 1993.

Ţările membre la Program sunt: Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria,Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Republica Moldova.

Programul CEEPUS III include urmatoarele activităţi: stagii universitare şi postuniversitare, cursuri intensive, cursuri de limbă, excursii studenţeşti, activităţi de predare.

Mobilităţile studenţilor şi profesorilor se realizează în cadrul reţelelor create între minimum trei universităţi din cel puţin două state participante.