Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Seminar științific: ”Managementul proiectelor de la A la Z”

Tineri cercetători, doctoranzi, masteranzi de la ASEM și alte persoane interesate s-au familiarizat cu practica elaborării proiectelor în cadrul unui seminar științific, cu tema: ”Managementul proiectelor de la A la Z”, organizat pe 6 iunie, la ASEM, de către Institutul de Cercetări Economice şi Studii Europene (ICESE) al ASEM, în parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgovişte (UVT), România.

Seminarul a fost ţinut de către dr., conf. univ., Mircea Constantin Duică de la Universitatea Valahia din Târgovişte, România, autor şi co-autor a mai multor publicaţii, broşuri, studii şi articole ştiinţifice şi practice.

Misiunea seminarului a fost de a contribui la profesionalizarea managementului de proiect, atât prin formarea de specialişti în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cât și pregătirea specialiştilor în implementarea proiectelor cu finanțare publică sau privată.

La seminar, participanții au acumulat cunoștințe și bune practici în ceea ce privește formarea competenţelor personale şi profesionale în toate procesele managementului de proiecte, dezvoltarea abilităţilor strategice şi de leader, într-un context local şi global, formarea deprinderilor pentru abordări strategice în conceperea, planificarea, evaluarea şi implementarea proiectelor, crearea abilităţilor pentru o comunicare efectivă la nivel de echipă şi în mediul organizațional, dezvoltarea abilităţilor de a gestiona resursele, indiferent de natura lor, în cadrul unui proiect, asumarea responsabilităţii, etc.