Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

În perioada 28 - 29 aprilie 2017 va avea loc Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători. În cadrul lui se preconizează crearea unor secţii tematice pentru doctoranzi:

Pragramul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători

Secţiunea 1

La specialităţile:

 • 522.01. Finanţe;
Secţiunea 2
 • 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Secţiunea 3

La specialităţile:

 • 521.01. Teorie economică şi politici economice
 • 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
 • 154.01. Geografie economică şi socială
Secţiunea 4
 • 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
 • 521.04. Marketing şi logistică
Secţiunea 5

La specialităţile:

 • 523.01. Cibernetică şi informatică economică
 • 523.02. Statistică economică
 • 122.02. Sisteme informatice
Secţiunea 6 La specialităţile:
 • 552.01. Drept constituțional
 • 552.03. Drept financiar  (bancar, fiscal, vamal)
 • 553.01. Drept civil
 • 554.01. Drept penal și execuțional penal

Participarea doctoranzilor la Simpozion este obligatorie, ea fiind evaluată în credite.

Rezultat al Simpozionului va fi editarea unui volum separat a articolelor doctoranzilor în limba engleză, cu respectarea următoarelor cerinţe:

 1. Denumirea articolului;
 2. Numele, prenumele doctorandului /ei;
 3. Rezumatul articolului (circa 100 cuvinte);
 4. Cuvinte-cheie
 5. Clasificarea JEL
Conţinutul articolului trebuie să conţină următoarea structură:
 1. Introducerea ( cu indicarea scopului cercetării).
 2. Analiza surselor bibliografice în domeniul problemei cercetate.
 3. Metodologia cercetării.
 4. Rezultatele obținute
 5. Concluzii.
 6. Lista referinţelor bibliografice.

Volumul articolului se presupune a fi în limita 5 - 10 pagini şi prezentat pentru publicare în limba engleză.

Cerinţe de tehnoredactare:

Format A4, editorul Word sub Windows, titlul centrat se culege cu majuscule, sub titlu, în partea dreaptă, se indică prenumele şi numele complet al autorului(lor), denumirea instituţiei.
Textul se va culege la intervalul de 1,5, mărimea literei - 12.

Forma şi termenele de prezentare:
 • Participanţii prezintă până la 20 aprilie 2017 (la Şcoala doctorală, bir.608, bl.B) titlurile comunicărilor (în limba română sau rusă), prenumele şi numele complet al autorului, instituţia.
 • Textul articolului (în limba engleză) se prezintă  pe suport de hârtie şi pe suport electronic, cu semnătura autorului şi a conducătorului ştiinţific, imediat după terminarea lucrărilor pe secţiuni, la Şcoala Doctorală, bir.608, bl.B.
 • Comunicatele (în limba română sau rusă) la simpozion necesită a fi prezentate în PowerPoint

Prezenţa doctoranzilor la discuţii pe tot parcursul desfăşurării Simpozionului este obligatorie.

Vă dorim succese şi vă aşteptăm cu drag !
Şcoala Doctorală ASEM