Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă

Anul 2/3
Studenții, la finele penultimului an de studii (anul 2 - specialitățile BA, MPI, A, MKL, T si MERC/  3 – specialitatea TAP) selectează tema tezei de licență.
Tematica orientativă a tezelor de licență este elaborată la catedrele de specialitate și aprobată anual de Consiliul Facultății. Tema tezei se înscrie în Contractul anual de studii.

Anul 3/4
Studenții din anul 3 (anul 4 – TAP) care vor să susțină teza de licență   

  • pana pe 30 septembrie depun Cererea privind aprobarea temei tezei de licență;
  • cu cel puţin 3 săptămâni înaintea perioadei de examen, depun teza, în format electronic, în Repozitoriul ASEM, în scopul testării antiplagiat;predau teza în original la catedră, cu acordul conducătorului științific și o înregistrează în Registrul evidenței tezelor de licență.

În cazul în care studentul nu a susţinut teza de licenţă în sesiunea stabilită, acesta are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori în decursul a 5 ani de la absolvire, cu suportarea cheltuielilor de examinare, stabilite de ASEM.

La a doua susţinere, studentul va solicita reconfirmarea temei tezei de licenţă, cu cel puțin 6 luni până la începerea examenului de licență, prin depunerea cererii pe numele rectorului, avizată de către şeful catedrei de specialitate şi decanul facultăţii respective.