Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant superior
Alina Namașco
alina.namasko@gmail.com
T: (022) 402-951

Corpul profesoral-didactic al departamentului este constituit din profesori calificaţi, cu experienţă în activitatea metodico-didactică şi de cercetare ştiinţifică şi un laborant superior.

Lista profesorilor
anul universitar 2017-2018
Nr. d/oNumele, prenumele şi
patronimicul profesorului
Titlul didactic,
titlul ştiinţific
Angajat
Limba franceză
1. Moldovanu Gheorge Constantin Prof. univ., dr. hab. prin contract
2. Rusu Djulieta Dumitru Conf. univ., dr. de bază
3. Corduneanu Irina Victor Lect. sup. univ. de bază
4. Damian Valentina Nicolae Lect. sup. univ. de bază
5 Dragancea Svetlana Vasilii Conf. univ., dr. concediu academic
6. Munteanu Angela Mircea Lect. univ. de bază
Limba engleză
1. Apachiţa Svetlana Ion Lect. univ. de bază
2. Bacinschii Svetlana Petru Lect. univ. de bază
3. Bacimanova Nadejda Valeriu Lect. univ. concediu de maternitate
4. Bolgari Natalia Petru Lect. univ. de bază
5. Calina Olga Vasilii Lect. univ. de bază
6. Chiosea Angela Ion Lect. univ. de bază
7. Diaconu Luminiţa Valentin Lect. sup. univ. de bază
8. Gariachaya Nadejda Valeriu Lect. univ. concediu de maternitate
9. Grozav Parascovia Andrei Lect. univ. prin contract
10. Hioară Natalia Nicolae Lect. univ. de bază
11. Ionaş Nona Gheorghe Lect. univ. de bază
12. Ixari Aliona Gheorghe Conf. univ., dr. de bază
13. Mămăligă Alla Ion Lect. univ. de bază
14. Pîrlog Angela Ion Lect. univ. de bază
15. Romanova Anastasia Anatolie Lect. univ., dr. de bază
16. Vasilachi Serghei Vasile Lect. univ. de bază
       
Limba germană/engleză
1. Guţul-Gordienco Irina Ion Lect. univ. de bază
2. Hîrbu Stella Anatolie Lect. sup. univ. de bază
3. Panainte Lidia Pavel Lect. univ. de bază