Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant superior
Alina Namașco
alina.namasko@gmail.com
T: (022) 402-951

Biblioteca departamentului "Limbi Moderne" dispune de numeroase publicaţii științifice și metodico-didactice (în limbile română, rusă, franceză, engleză și germană) elaborate de profesori în colaborare cu specialiștii din domeniu:

Monografii – 5;
Manuale – 7;
Note de curs – 9;
Lucrări metodico-didactice  –  31.
În limba română
 1. MOLDOVANU, Gheorghe. Corespondenţa de afaceri în limba franceză: manual. Chişinău: ASEM, 1993. 132 p.
 2. PATRAȘCU L., PATRAȘCU D., MOCRAC A. Metodologia cercetărilor în ştiinţa psihico-pedagogică: monografie. Chişinău: Stiinţa, 2003. 200 p.
 3. MOLDOVANU, Gheorghe. Politica şi planificarea lingvistică: de la teorie la practică: monografie. Chişinău: ASEM, 2007. 371 p.
 4. RUSU, Djulieta, BORCOMAN, Raisa. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri: monografie. Chişinău: ASEM, 2009. 349 p. ISBN 978-9975-75-467-5.
 5. IXARI, Aliona. Tehnici de predare-învăţare-evaluare a lexicului de specialitate în Limba Engleză pentru Scopuri Specifice : monografie. Chişinău: Elan Poligraf, 2015. 168 p. ISBN 978-9975-66-449-3. 
În limba rusă
 1. MOLDOVANU, Gheorghe. Деривационные микросистемы французского языка: комплексная деривационая парадигма: monografie. Chişinău: ASEM, 2000. 169 p.
În limba franceză
 1. MUNTEANU, Angela. Initiation économique et sociale. Chişinău: ASEM, 1995. 28 p.
 2. ROŞCA, Petru, RUSU, Djulieta, AGAFIŢĂ, Maria, BAUDINIÈRE, Josette. Limba franceză: texte elaborate pentru lectură suplimentară, specialitatea Contabilitate şi Audit, anii I şi II. Chişinău: ASEM, 1996. 165 p.
 3. MOLDOVANU, Gheorghe, DEMERJI, I. La communication en français: manual. Chişinău: Tipografia Centrală, 1997. 183p.
 4. ROŞCA, Petru, BUZA, Elena, DEMIAN, Valentina, MUNTEANU, Angela. Recueil de textes (pour la specialité Marketing, 2-e année). Chişinău: ASEM, 1998. 59 p.
 5. MOLDOVANU, Gheorghe. Savoir communiquer dans les affaires: manual. Chişinău: Tipografia Centrală, 1999. 192 p.
 6. MOLDOVANU, Gheorghe. Ecrire et convaincre: manual Chişinău: Tipografia Centrală, 2000. 235p.
 7. DUMITRAŞ, Raisa, PÎNTEA, Constantin. Monnaie et finances. Chişinău: ASEM, 2001. 165 p. ISBN 9975-75-116-4.
 8. PÎNTEA, Constantin, BEJAN, Maria, DUMITRAŞ, Raisa. Recueil de textes (pour la spécialité Banques et Bourses de valeurs). Chişinău: ASEM, 2001. 64 p. ISBN 9975-75-099-0.
 9. RUSU, Djulieta, AGAFIŢĂ, Maria. À propos de management: recueil de textes. Chişinău: ASEM, 2003. 91 p. ISBN 9975-75-178-4.
 10. AGAFIŢĂ, Maria, RUSU, Djulieta. L’entreprise à l’ordre du jour: recueil de textes. Chişinău: ASEM, 2003. 101 p. ISBN 9975-75-177-6.
 11. COBZARI, Ludmila, PETROIA, Andrei, BEJAN, Maria. Finances des entreprises: note de curs. Chişinău: ASEM, 2004. 234 p. ISBN 9975-75-240-3.
 12. RUSU, Djulieta, BEJAN, Maria, ZUBIC, Aliona. Système bancaire: essence et particularités. Chişinău: ASEM, 2005. 65 p. ISBN 9975-75-307-8.
 13. MUNTEANU, Angela. Connaître le droit français. Chişinău: ASEM, 2006. 195 p. ISBN 978-9975-75-072-1.
 14. CORDUNEANU, Irina, ŞAVGA, Marina. Assurances et Réassurances: recueil de textes. Chişinău: ASEM, 2006. 79 p. ISBN 974-9975-346-3.
 15. RUSU, Djulieta, MUNTEANU, Angela, CORDUNEANU,  Irina. Cours pratique de français. Chişinău: ASEM, 2006. 210 p. ISBN 978-9975-75-378-4. 
 16. SAJIN, Iurie, CHIRIAC, Rodica, AGAFIŢĂ, Maria. La comptabilité de l’entreprise. Chişinău: ASEM, 2008. 372 p. ISBN 978-9975-75-394-4.
 17. RUSU, Djulieta, CORDUNEANU,  Irina. Généralités sur la comptabilité. Chişinău: ASEM, 2009. 224 p. ISBN 978-9975-75-468-2.
 18. DRAGANCEA, Svetlana. Réussir à l’écritâ: suport de curs. Chişinău: ASEM, 2009. 134 p.
 19. RUSU, Djulieta, CORDUNEANU, Irina. Introduction au français économique: manual. Chişinău: ASEM, 2010. 183 p. ISBN 978-9975-75-533-7. 
 20. DUMITRAŞ, Raisa. Recueil de tests d’auto-évaluation des connaissances de français (profil économique), avec corrigés. Chişinău: ASEM, 2012. 183 p. ISBN 978-9975-75-605-1.
În limba engleză
 1. GONCEARENCO, Ala, IONAŞ, Nona, KOSTIUCIK, Galina, DROBÎŞEVA, Elena, RUGA, Ecaterina. A Set of Text for Homereading. Chişinău: ASEM, 1998. 239 p.
 2. SRATULAT, O., BOLGARI, N. Guide in Business English: manual. Chişinău: Reclama, 2002. 253 p.
 3. GROZAV, Parascovia, GERU, Tamara, VASILACHI, Serghei. Tests on Business English. Chişinău: ASEM, 2002. 102 p.
 4. ZUBIC, Aliona, TALPĂ,  Adela. Payment Methods and Instruments (texts, explanations and exercises). Chişinău: ASEM, 2003. 41 p. ISBN 978-9975-75-174-1.
 5. IXARI, Aliona, KOSTIUCIK, Galina. Essential Elements of Business Law. Chişinău: ASEM, 2003. 190 p. ISBN 978-9975-75-216-0.
 6. COBZARI, Ludmila, VÎSOŢKAIA, Tatiana, GONCEARENCO, Ala, DROBÎŞEVA, Elena, POCIUMBAN, Angela, ROMANOVA, Anastasia. International Insurance: note de cours. Chişinău: USM, 2004. 75 p. ISBN 9975-70-289-9.
 7. DROBÎŞEVA, Elena, GONCEARENCO, Ala, POCIUMBAN, Angela, ROMANOVA, Anastasia. An Assistance Hand for Students in Economics. Chişinău: ASEM, 2004. 115 p. ISBN 9975-75-241-1.
 8. BOLGARI, N., CHIMACOVSCHI, A., STRATULAT, O., MĂMĂLIGĂ, A., DEMCENCO, C. Become effective in business communication: manual. Chişinău, 2004, 232 p.
 9. IXARI, Aliona, IXARI, Andrian. Introducing Management. Chişinău: ASEM, 2005. 163 p. ISBN 9975-75-294-2.7.
 10. TALPĂ, Adela, ZUBIC, Aliona. Banking System. (Essence and Particularities). Chişinău: ASEM, 2005. 79 p.  ISBN 978-9975-75-308-6.
 11. TALPĂ, Adela, GÎSCA, Nadejda, RATCOV, Maria, CUŞMĂUNSĂ, Rodica. An Overview of Accounting. Chişinău: ASEM, 2006. 199 p. ISBN 978-9975-75-043-1.
 12. PÎRLOG, Angela, GRATI, Valentina. Practice your Business Writing. Chişinău: ASEM, 2006. 111 p. ISBN  978-9975-063-9.
 13. POSTOLACHI, Victoria, KOSTIUCIK, Galina. General Notions about Computers. Chişinău: ASEM, 2006. 127 p. ISBN 978-9975-75-380-7.
 14. IONAŞ, Nona. Elements of Accounting. Chişinău: ASEM, 2006. 107 p. ISBN 978-9975-75-380-7.
 15. TALPĂ,  Adela, CALINA, Olga. English for Economic Purposes. Chişinău: ASEM, 2007. 154 p. ISBN 978-9975-75-137-7.
 16. TALPĂ,  Adela, GÎSCA, Nadejda, LEANCĂ, Irina. English Reader. Chişinău: ASEM, 2008. 184 p. ISBN 978-9975-75-410-1.
 17. DROBÎŞEVA, Elena, GONCEARENCO,  Ala, TALPĂ,  Adela, CEBOTARI, Angela. Contract of Sale. Chişinău: ASEM, 2009. 283 p., ISBN 978-9975-75-477-4.
 18. IXARI, Aliona. A Set of Self-Assessment Tests in Business English. Chişinău: ASEM, 2010. 112 p. ISBN 978-9975-75-529-0.
 19. CALINA, Olga, GÎSCA, Nadejda. English for Economic Studies: note de curs. Chişinău: ASEM, 2010. 120 p.  ISBN 978-9975-75-528-3.
 20. IXARI, Aliona, ROMANOVA, Anastasia, GÎSCA, Nadejda, KOSTIUCIK, Galina. English for Economic Studies II: note de curs. Chişinău: ASEM, 2010. 86 p.  ISBN 978-9975-75-531-3.
 21. IONAŞ, Nona, GONCEARENCO, Ala, DROBÎŞEVA, Elena. Business Communications: note de curs. Chişinău: ASEM, 2011. 122 p. ISBN 978-9975-75-584-9.
 22. POSTOLACHI, Victoria. English Course for Beginners (Part I): note de curs. Chişinău: ASEM, 2012, 161 p.
 23. TALPĂ,  Adela. English Course for Beginner (Part II): note de curs. Chişinău: ASEM, 2012, 94 p.
 24. IXARI, Aliona. Business English Essentials. Chişinău: Elan Poligraf, 2015.
În limba germană
 1. HÎRBU, Stella, PANAINTE, Lidia. Testsammlung Wirtschaftsdeutsch. Chişinău: ASEM, 2002. 106 p.
 2. CALINA, Olga. Deutsche Wirtschaftssprache: note de curs. Chişinău, ASEM, 2011. 131 p. ISBN 978-9975-75-580-1.