Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant superior
Alina Namașco
alina.namasko@gmail.com
T: (022) 402-951

Profesorii departamentului  și-au perfecționat măiestria profesională în cadrul unor stagii de informare/documentare și didactico-științifice din numeroase instituții superioare de învățământ din străinătate:

Nr d/oNumele, prenumele cadrului didacticFuncţia, titlulStagiile
1 Djulieta Rusu conf. univ., dr. 2017 – ASE București, România.
2012 – Universitatea ,,Lucian Blaga” din or. Sibiu, România.
2004 – ASE Bucureşti, România.
2002 – ASE Bucureşti, România.
1996 – IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) din cadrul Academiei din or. Poitiers, Franţa, liceul ,,Edouard Branly” din or. Châtellerault, Franţa.
2 Irina Corduneanu lect. sup. univ. 2017 – ASE București, România.
2008 – ASE Bucureşti, România.
1997 iulie – Institut de Langue et Communication din or. Rennes, Franța.
3 Angela Munteanu lect. univ. 2003 decembrie – ASE Bucureşti, România.
2002 iulie – Study tour France, Germany.
1999 martie – Universitatea ,,Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, România.
1994 mai – ASE Bucureşti, România.
4 Nona Ionaş lect. univ. 2009 - ASE Bucureşti, România.
2002 – ASE Bucureşti, România.
1998 – Universitatea ,,Dunărea de Jos”, Galaţi, România.
5 Anastasia Romanova lect. univ., dr. 2007 – ASE Bucureşti, România.
6 Aliona Ixari conf. univ., dr. 2003 – ASE Bucureşti, România.
7 Angela Pîrlog lect. univ. 2016 – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România.
2016 – ASE București, România.
2009-2010 – Universitatea din Oradea, România.
2008 – Universitatea din Oradea, România.
2002 – ASE Bucureşti, România.
8 Olga Calina lect. univ. 2014 – ASE Bucureşti, România.
2011 – Universitatea Rey Juan Carlos, Madrid, Spania.
9 Angela Chiosea lect. univ. 2009 – Universitatea “Auvergne Clermont-Ferrand”, Franţa.
2001 – Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, România.
10 Natalia Bolgari lect. univ. 2011 mai-iunie – ASE Bucureşti, România.
11 Svetlana Apachiţa lect. univ. 2006 februarie-martie – Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, România.
12 Alla Mămăligă lect. univ. 2002 - ASE Bucureşti, România.
13 Irina Guţul-Gordienco lect. univ. 2009 august - Goethe Institut Berlin, Germania.
Tema: Utilizarea TIC la ore de limba străină.
2003 iulie - Goethe Institut Dusseldorf, Germania.
Tema: Comunicarea în afaceri.
2000 mai – Donaueschingen, Germania (seminar organizat de Consiliul Europei).
14 Gheorghe Moldovanu prof. univ., dr. hab. 2013 – Universitatea ARTOIS, Franţa.
2013 noiembrie – ASE Bucureşti, România.
2005 aprilie-iulie – Universitatea din Québec, Montréal, Canada.
2003 iunie-iulie – Camera de Comerţ şi Industrie din Paris, Franţa.
2002 ianuarie – Universitatea Pierre Mendés, Grenoble,  France.
2001 februarie – Universitatea lingvistică, promovarea plurilingvismului, Lund, Suedia.
2001 martie – Praga. Portofoliul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.
2000 februarie-martie – Centrul European de Limbi Moderne a Consiliului Europei, Graţ, Austria.
1998 aprilie-mai – Université Pierre Mendés France, Grenoble.
1996 martie – Centrul European de Limbi Moderne al Consiliului Europei.
1994 septembrie – Şcoala Elveţiană de Afaceri, Paris, Franţa.
1994 octombrie – Centrul Comercial pentru dezvoltarea tehnicilor de vânzare, întreprinderea comercială FAUCHON, Paris, Franța.
15 Serghei Vasilachi lect. univ. 2003 ianuarie - Université Pierre Mendés France, Grenoble.
1998 aprilie-mai – Université Pierre Mendés France, Grenoble.
16 Luminița Diaconu lect. sup.  univ. 1996 iunie – Universitatea “Ioan Cuza”, Iaşi, România.
17 Stella Hîrbu lect. sup.  univ. 2013 octombrie - Stagiul de perfecționare: Tagung des Deutschlehrerverbandes Rumäniens Europabürger sein – voneinander lernen: Sprachlehrer im Dienste von Demokratie, Frieden und Entwicklung, Hermannstadt/ Sibiu, România.
2013 iunie - Fortbildungsseminar (seminarul metodologic), Nachkontakttreffen der Stipendiaten 2013, organizat de Goethe Institut București.
2011 iulie - Stagiul de perfecționare: Fortbildung in Deutschland Landeskunde und Methodik / Didaktik, Goethe Institut Berlin, Germania.
2010 februarie-iunie - Fortbildungskurs Multimedia Führerschein, stagiu de perfecționare la distanța, organizat de Goethe Institut din Germania.  
2008 iunie - Stagiul de perfecționare: Fortbildungsseminar Deutsch Entdecken: Aktuelle Tendenzen der deutschen Sprache, Goethe Institut Mannheim, Germania.
2006 iulie - Stagiul de perfecționare: Sommerakademie DEUTSCH – Fortbildung für DaF-Lehrkräfte aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Polen / Sektion Sekundar 2, Goethe Institut Sofia, Bulgaria.
2003 iunie-iulie - Stagiul de perfecționare: Fortbildungsseminar Deutsch für den Tourismus, Goethe Institut Berlin, Germania.
1997 octombrie-noiembrie - Stagiul de perfecționare în cadrul programului E.T.F. (TACIS) al UE ”Language Training in Moldova”, coordonat de Universitatea. din Grenoble, Franța.
1995 ianuarie-martie - Stagiul de perfecționare: Fortbildungskurs Deutsch Intensiv für DaF-Lehrkräfte, Goethe Institut Berlin, Germania.
18 Lidia Panainte lect. univ. 2006 - Goethe Institut Berlin, Germania.
2005  -  ASE Bucureşti, România.
1999 – Goethe Institut Düsseldorf, Germania.
19 Svetlana Bacinschii lect. univ. 2006 mai-iunie - ASE Bucureşti, România.