Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant superior
Alina Namașco
alina.namasko@gmail.com
T: (022) 402-951
Stimați studenți, vizitatori ai paginii web a departamentului Limbi Moderne! 

Vă invităm să participați la manifestațiile organizate de departament în anul universitar 2017-2018:

 


 Stimați studenți!

Vă rugăm să vă informați/documentați cu privire la actele normative interne  și externe necesare pentru procesul de studiu în ASEM :

 1. Codul Educației al Republicii Moldova
 2. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova
 3. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM
 4. Conceptul sistemului de asigurare a calităţii studiilor în ASEM
 5. Declarația rectorului privind politica ASEM în domeniul calității
 6. Manualul Sistemului de Management al Calităţii
 7. Planul strategic de dezvoltare al Academiei de Studii Economice a Moldovei pentru perioada 2012 – 2017
 8. Regulamentul facultății ASEM
 9. Regulamentul departamentului ASEM
 10. Regulamentul privind activitatea îndrumătorului grupei academice
 11. Regulament de organizare a studiilor în ASEM în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
 12. Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
 13. Regulament cu privire la mobilitatea academică în ASEM.
 14. Regulament privind promovarea anului de studii
 15. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM
 16. Regulament privind taxele de studii în ASEM
 17. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului  "Profesorul anului" în ASEM
 18. Regulament privind  evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare
 19. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de formare continuă al ASEM
 20. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de ghidare în carieră al ASEM