Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant superior
Alina Namașco
alina.namasko@gmail.com
T: (022) 402-951
Planul de activitate al catedrei „Limbi Moderne Aplicate”
pentru anul universitar 2017-2018 aprobat la
ședința catedrei din 30.08.17, proces-verbal nr.1 și la Consiliul facultății ,,Finanțe” din 30.08.2017, proces-verbal nr.1
Nr. d/oTemaRaportorViza de executare
cu indicarea datei
1. August
1 Pregătirea catedrei către noul an de studii. Sarcinile și direcțiile prioritare pentru anul universitar 2017-2018. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
30.08.2017
2 Examinarea şi aprobarea  Planului de activitate a catedrei pentru anul universitar 2017-2018. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
Pr. v. №1
3 Chestiuni diverse.    
2. Septembrie
1 Examinarea și aprobarea planurilor individuale ale profesorilor catedrei. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
18.09.2017
2 Aprobarea OBC 5.0 ale catedrei pentru anul universitar 2017-2018. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
Pr. v. №2
3 Chestiuni diverse.    
3. Octombrie
1 Examinarea Raportului privind  rezultatele Conferinței Științifice Internaționale din 22-23.09.17. Șefa catedrei;
Responsabil „Activitatea științifică”
18.10.2017
2 Rezultatele Testării nr.1. Pregătirea către Testarea nr.2.   Pr. v. №3
3 Chestiuni de concurs. Șefa catedrei;
A. Pîrlog, l.sup.univ.
A.Romanova, l.univ., dr.
 
4 Chestiuni diverse.    
4. Noiembrie
1 Aprobarea subiectelor pentru evaluarea finală din sesiunea de iarnă 2017-2018. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
 
2 Evaluarea nivelului de satisfacție al studenților din cadrul Facultății „Finanțe”. Șefa catedrei;  
3 Chestiuni diverse.    
5. Decembrie
1 Examinarea și aprobarea Raportului privind activitatea științifică a catedrei în anul 2017. Șefa catedrei,
Responsabil „Activitatea științifică”
 
2 Rezultatele Testării nr.2. Șefele de secții  
3 Organizarea și desfășurarea sesiunii de iarnă 2017-2018. Șefa catedrei; Cadrele didactice  
4 Chestiuni diverse.    
6. Februarie
1 Examinarea și aprobarea Dării de seamă privind activitatea catedrei în semestrul I. Șefa catedrei;
Responsabilii de compartimente
 
2 Examinarea și aprobarea Raportului privind rezultatele sesiunii de iarnă a studenților anului I, Ciclul I, Licență. Șefa catedrei;
Șefele de secții
 
3 Organizarea și evaluarea activității individuale a studenților. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
 
4 Chestiuni diverse.    
7. Martie
1 Rezultatele Testării nr.1. Pregătirea către Testarea nr.2. Șefa catedrei;
Șefele de secții
 
2 Examinarea activității îndrumătorilor grupelor academice în cadrul facultății „Finanțe”. Îndrumătorii grupelor academice  
3 Chestiuni diverse.    
8. Aprilie
1 Evaluarea frecvenței studenților din cadrul facultății „Finanțe”. Colectivul catedrei  
2 Aprobarea subiectelor pentru evaluarea finală din sesiunea de vară 2017-2018. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
 
3 Chestiuni diverse.    
9. Mai
1 Rezultatele Testării nr.2. Pregătirea către sesiunea de vară. Șefa catedrei;
Șefele de secții
 
2 Examinarea activității Cercului științific studențesc “English Club” din cadrul catedrei. Șefa catedrei;
N.Ionaș, lect.univ.
 
3 Chestiuni diverse.    
10. Iunie
1 Examinarea și aprobarea Raportului privind rezultatele sesiunii de vară a studenților în anul universitar 2017-2018. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
 
2 Examinarea și aprobarea Raportului privind activitatea catedrei și realizarea OBC 5.0 ale catedrei în anul universitar 2017-2018. Șefa catedrei;
Cadrele didactice; Responsabil SMC
 
3 Examinarea și aprobarea Rapoartelor anuale despre activitatea didactico-științifică (Anexa 2) și despre performanța cadrelor didactice universitare (Anexa 3) în anul universitar 2017-2018. Șefa catedrei;
Cadrele didactice
 
4 Chestiuni diverse.