Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952

Specialitatea Turism (rom-fr., rom-engl.), şi Turism, (rus)

Turismul este o activitate de perspectivă, iar specialiştii din acest domeniu au mari avantaje manageriale. Absolvenţii pot îndeplini funcţii de director de agenţie de turism, director de hotel, director comercial, şef de structuri operaţionale în hoteluri, agenţii de turism, în companii tour-operatoare, de economist, de ghid în agenţiile de turism.

Se acorda titlul – Licenţiat în Turism.