Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Nr.
d/o
Nume,
prenume
Titlul didactic,
titlul ştiinţific
Disciplinele
1 Turcov Elena şef catedră,
prof. univ., dr. hab.
Turism internaţional,
Tehnologia şi organizarea comerţului,
Economia turismului,
Turism durabil,
Gestiunea destinaţiilor turistice
2 Ţurcan Natalia conf. univ., dr. Economia turismului,
Tehnica operaţiilor hoteliere
Economia întreprinderii de restauraţie
3 Bulican Adrian conf.  univ., dr. Urbanism comercial,
Tehnica operaţiilor hoteliere,
Gestiune hotelieră
4 Livandovschi Roman   conf. univ.,dr. Turism rural,
Gestiunea resurselor turistice,
Amenajarea turistică teritorială,
Strategii şi politici în turism
5 Maxim Vasile   conf. univ., dr. Turism balnear,
Economia turismului
6 Rusu Livia lector universitar Tehnica operaţiunilor de turism,
Gestiunea întreprinderilor din industria turismului,
Turism cultural
7 Furculiţă Igor lector universitar Urbanism comercial,
Economia întreprinderii de restauraţie