Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Proiecte de cercetare

Proiectul Tempus 144790-TEMPUS-2008-RU-JPCR „ Crearea a 4 şcoli superioare hoteliere de aplicaţie” (ESHA)-EFT-JP-00276-2008

Cercul ştiinţific studenţesc

Denumirea cercului (domeniu de activitate)  Turism, conducătorul cercului: Rusu L., lector superior.

Temele în cadrul cercului Turism:

  • Conceptul de urbanism turistic şi rolul său în dezvoltarea turismului, seminar;
  • Noi tendinţe pe piaţa hotelieră mondială, masă rotundă;
  • Dezvoltarea durabilă a turismului în contextul globalizării, masă rotundă;
  • Importanţa proiectelor investiţionale pentru dezvoltarea sectorului turistic din Republica Moldova, seminar;
  • Valorificarea potenţialului turistic rural, ecologic şi cultural al Republicii Moldova, masă rotundă.
Conferinţe ştiinţifice

Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre învăţământul superior şi industria turistică” pe baza experienţei a Manchester Metropolitan University.

Mese rotunde