Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Lista disciplinelor predate în cadrul catedrei
„Turism şi servicii hoteliere”
Specialitatea: Turism
  1. Gestiunea resurselor turistice: Livandovschi R.
  2. Economia turismului:. Maxim V., Livandovschi R.
  3. Tehnologia operaţiilor hoteliere: Bulican A., N. Ţurcan
  4. Tehnologii de turism: Rusu L.
  5. Turism internaţional: Turcov E.
  6. Turism rural: Livandovschi R.
  7. Tehnologia şi organizarea comerţului: Turcov E.
  8. Urbanism commercial: Bulican A., Furculiţă I.
  9. Economia întreprinderii de restauraţie: Furculiţă I.