Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Organul suprem de conducere al Facultăţii de Business şi Administrarea Afacerilor este Consiliul facultăţii alcătuit din 16 cadre didactice şi 4 reprezentanţi ai studenţilor.

Preşedinte
Solcan Angela Conf. univ., dr. Decan
Vice-preşedinte
Livandovschii Roman Conf. univ., dr. Prodecan
Secretar
Buciuşcan Silvia Conf. univ., dr. Prodecan
Membrii
Coban Marina Conf. univ., dr. Prodecan
Dorogai Irina Conf. univ., dr. Prodecan
Ţurcanu Gheorghe Conf. univ., dr. Şef Catedra Management
Savciuc Oxana Conf. univ., dr. Şef Catedra Marketing şi logistică
Scutelnic Vasile Conf. univ., antrenor emerit Şef Catedra Educaţie fizică şi sport
Turcov Elena Prof. univ., dr. hab. Şef Catedra Turism şi servicii hoteliere
Cernavca Mihail Conf. univ., dr. Şef Catedra Merceologie, comerţ şi alimentaţie publică
Ciumac Ghenadie Conf. univ., dr. Catedra Management
Melnic Igor Conf. univ., dr. Catedra Marketing şi logistică
Calmîş Valentina Conf. univ., dr. Catedra Merceologie, comerţ şi alimentaţie publică
Cucereavîi Olga Lect. sup. Catedra Educaţie fizică şi sport
Şpac Ghenadie Conf. univ., dr. Preşedintele comitetului sindical al corpului didactic al facultăţii,
Catedra Merceologie, comerţ şi alimentaţie publică
Bulican Adrian Conf. univ., dr. Catedra Turism şi servicii hotelier
Zama Marina Studenta, A 121 Lider Consiliului Sindical Studenţesc al facultăţii,
Zugrav Lia Studenta, BA 122 Preşedintele Consiliul Studenţesc al Facultăţii BAA
Suhaiţchi Irina Studenta MKL 121 Consiliul Studenţesc al Facultăţii BAA
Goţonoaga Victoria Studenta MKL 131 Consiliul Studenţesc al Facultăţii BAA