Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

PLANUL DE ACTIVITATE
al CONSILIULUI FACULTĂŢII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
pentru anul universitar 2014 – 2015

29 august 2014
 1. Rezultatele Admiterii 2014
  Raportor: Decanul
 2. Examinarea şi aprobarea Planurilor de activitate ale catedrelor şi a Planului de activitate a facultăţii pentru anul universitar 2014 – 2015
  Raportori: Decanul, şefii de catedră
 3. Examinarea şi aprobarea Obiectivelor calităţii pentru anul universitar 2014 – 2015
  Raportor: Decanul
 4. Examinarea   şi   aprobarea   Planului   de   activitate   al   Consiliului   facultăţii   pentru   anul
  universitar 2014 – 2015
  Raportor: Decanul
 5. Chestiuni   administrative   (aprobarea   Programelor   analitice,   orar,   deschiderea   anului universitar 2014-2015, întâlnirea studenților cu curatorii)
  Raportor: Decanul
 6. Validarea componenței Juriului Facultății BAA
  Raportor: Decanul
 7. Diverse
20 Octombrie 2014
 1. Rezultatele  activităţii  instructiv-didactice  în  anul  universitar  2013  -  2014  și  sarcinile
  principale pentru anul universitar 2014-2015
  Raportori: Prodecanii, şefii de catedră
 2. Activitatea   de   marketing   educațional.   Creșterea   atractivității   și   consolidarea   imaginii
  facultății.
  Raportori: Decanul, reprezentanții studenților
 3. Aprobarea Planului activităților extraacademică în colaborarea cu organizațiile studențești
  din cadrul FBAA
  Raportori: Zugrav Lia - Președinte Consiliul Studențesc; Marian Zama – Lider Consiliul Sindical Studențesc
 4. Chestiuni de concurs
 5. Diverse
15 Decembrie 2014
 1. Examinarea  rezultatelor  studiului  privind  nivelul  de  satisfacţie  a  studenţilor  în  vederea
  menţinerii funcţionării sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9001
  Raportori: Decanul;Prodecan, dr. conf. Dorogaia Irina
 2. Examinarea şi aprobarea rapoartelor despre activitatea de cercetare ştiinţifică în 2014.
  Raportori: Şefii de catedră
 3. Aprobarea Planului manifestaţiilor ştiinţifice și a Planului de cercetare științifică în cadrul
  profilului BA pentru anul 2015. Teme de inițiativă
  Raportori: Decanul, Şefii de catedră
 4. Diverse
23 Februarie 2015
 1. Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de examinare de iarnă
  Raportori: Prodecanii, şefii de catedră
 2. Desemnarea celui mai bun student pentru Bursa Senatului ASEM „Paul Bran”
  Raportor: Decanul
 3. Diverse
23 Martie 2015
 1. Calitatea pregătirii studenților FBAA în domeniul matematicii economice
  Raportor: Decanul
 2. Examinarea şi aprobarea tematicii tezelor de licenţă pentru studenţii anului III, anul
  universitar 2014 – 2015
  Raportori: Şefii de catedră
 3. Diverse
27 Aprilie 2015
 1. Monitorizarea inserția pe piața muncii a absolvenților FBAA și valorificarea oportunităților aferente în vederea valorificării imaginii facultății.
  Raportor: dr. conf. Igor Melnic
  Co-raportori: dr. conf.:Valentina Calmîș, Andrian Bulican, Ghenadie Ciumac
 2. Activitatea  de  cercetare  ştiinţifică  a  studenţilor.  Rezultatele  Simpozionului  științific  al tinerilor cercetători.
  Raportori: Decanul,  Şefii de catedră
 3. Aprobarea subiectelor pentru examenul de licenţă la specialitate
  Raportori: Şefii de catedră
 4. Chestiuni de concurs
 5. Diverse
24 Iunie 2015
 1. Rezultatele susţinerii examenului de licenţă
  Raportori: Preşedinţii Comisiilor de licenţă
 2. Examinarea şi aprobarea dărilor de seamă despre activitatea catedrelor facultăţii
  Raportor: Şefii de catedră
 3. Examinarea raportului anual al catedrelor despre performanța cadrelor didactice.
  Raportor: Şefii de catedră
 4. Examinarea  și  aprobarea  Raportului  privind  activitatea  extraacademică  a  organizațiilor studențești
  Raportori: Zugrav Lia  - Președinte Consiliul Studențesc; Marian Zama – Lider Consiliul Sindical Studențesc
 5. Examinarea  şi  aprobarea  dării  de  seamă  despre  activitatea  Facultăţii  şi  a  Consiliului facultăţii
  Raportor: Decanul
 6. Asigurarea respectarea prevederilor Codului de Etică universitară al ASEM la Facultatea BAA Raportori: Prodecan, dr. conf. Dorogaia Irina, membru Comisiei de Etică Universitară ASEM
 7. Desemnarea studenţilor facultăţii pentru: Bursa Senatului ASEM „Paul Bran”, Bursa de Merit;
  Cartea de Aur “Cei mai buni absolvenți”, Diploma de merit a FBAA
  Raportor: Decanul
 8. Diverse