Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Activitatea profesional-didactică în cadrul Facultăţii este asigurata de catedrele: Management; Marketing; Turism şi Servicii Hoteliere, Merceologie şi Comerţ, Educaţie Fizică şi Sport.

baa2

Organigrama Facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”