Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Programul de activitate a Facultăţii de Business şi Administrarea Afacerilor pe perioada 2014-2019 vizează obiectivele specifice ale facultăţii în domeniul asigurării calităţii activităţii didactice, stimulării activităţilor de cercetare ştiinţifică promovarea unui dialog permanent cu studenţii, valorificării potenţialului corpului profesoral şi asigurării calităţii managementului.

Program de Activitate al Facultăţii de Business şi Administrarea Afacerilor (pentru perioada 2014 – 2019)