Anatol Dicusar

Anatol Dicusar
conducător artistic

Anatol Dicusar, este conducătorul muzical de la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 1990 şi până în prezent. Prima formaţie a fost numită ”D Ortex”, a doua promoţie ”MLD”: muzic-live-dans, apoi ”Etoile”, în prezent activează formaţia ”Contur”. A.Dicusar a promovat mai multe talente, care au participat la toate concursurile posibile: Fabrica de Staruri; Concursul Naţional ”Ars Adolescentina”; Concursul Internaţional ”Slaveancaia Zveda” în o.Oriol; Concursul Republican al cîntecului francofon ”Chantons amis!” ş.a.

CONTUR

Viziunea noastră este ca tinerii din Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM să fie participanţi activi în societate şi să aiba o educaţie completă, atît prin metode didactice la orele de curs, cit si cu ajutorul cintecului, poeziei, dansului.Educaţia artistică şi culturală în colegiu constituie o componentă esenţială a educaţiei tinerilor, deoarece contribuie la dezvoltarea liberei voinţe, a sensibilităţii şi deschiderii către ceilalţi; ea reprezintă un element fundamental al egalităţii de şanse şi o precondiţie pentru adevărata democratizare a accesului la cultură.