Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Direcții de activitate

În fiecare an membrii catedrei efectuează cercetări ştiinţifice pe o temă de interes comun. Alegerea temei are la bază necesităţile actuale de investigaţii în domeniul contabilităţii şi auditului, cerinţele practicii şi alte criterii. Rezultatele cercetării ştiinţifice se realizează prin participarea cu referate la conferinţe şi simpozioane, publicarea de articole în reviste, înaintarea  propunerilor Ministerului Finanţelor.

Direcţiile principale de investigaţii sunt următoarele:

Pe parcursul anului 2016 sunt efectuate cercetările în cadrul temelor de cercetare:

 • Modernizarea contabilităţii în contextul integrării economice europene. Conducătorul temei: dr., conf. univ. Graur A.;
 • Racordarea activităţii de audit la bunele practici internaţionale. Conducătorul temei: dr., conf. univ. Iachimovschi A..

Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate cercetările în cadrul temelor de cercetare:

 • "Modernizarea contabilităţii în contextul integrării economice europene". Conducător prof. univ., dr. hab. V. Bucur;
 • "Racordarea activităţii de audit la bunele practici internaţionale". Conducător conf. univ., dr.  A. Iachimovschi.

Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate cercetările în cadrul temelor de cercetare:

 • "Perfecţionarea contabilităţii în contextul implementării  Standardelor Naţionale şi Internaţionale de Raportare Financiară". Conducător prof. univ., dr. hab. A. Nederiţa;
 • "Implementarea  Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) in condiţiile Republicii Moldova: noi abordări, noi perspective". Conducător conf. univ., dr.  A. Iachimovschi.

Tema de cercetare ştiinţifică pe anul 2014 în cadrul proiectului 529342-LTP-1-2012-1-RO-AJM-IC EUROPEAN RESEARC DEVELOPMENT IN HORIZONT 2020. Tema proiectului este de un interes sporit pentru statele membru EU, de asemenea pentru ţările considerate potenţiale. Scopul proiectului ridicarea necesităţii dezvoltării a unei noi culturi economice la nivel comunitar, pentru motivarea şi conştientizarea a mediului academic şi cercetător despre dialogul şi colaborarea interculturală.

Pe parcursul anului 2013 au fost efectuate cercetările în cadrul temei de cercetare "Probleme privind tranziţia la Standardele Naţionale (II) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară". Conducător prof. univ., dr. hab. A. Nederiţa.

Seminarul științific de profil

Investigaţiile ştiinţifice ale catedrei ”Contabilitate și audit” sunt realizate şi prin elaborarea şi susţinerea tezelor de doctor. În perioada 1996-2015 au fost susţinute 4 teze de doctor habilitat şi 48 teze de doctor în în științe economice.

Planul de activitate al Seminarului Științific de Profil "Problemele contabilității și auditului” pentru anul universitar 2016-2017

Planul de activitate al Seminarului Științific de Profil "Problemele contabilității și auditului” pentru anul universitar 2015-2016

Pe parcursul anului 2015 au fost petrecute Seminare Știinţifice de Profil cu prezentarea următoarelor comunicări:

 • „Tendinţe contemporane ale contabilităţii manageriale”. Raportor L.Grabarovschi, dr. conf.univ., februarie 2015;
 • „Totalurile activităţii S.Ş.P. şi obiectivele pentru anul viitor”. Raportor V.Ţurcanu, prof.univ. dr.hab., iunie 2015;
 • “Problemele teoretice privind executarea auditului finaciar”. Raportor L. Lapiţkaia, dr. conf.univ., 26 noiembrie 2015.

Pe parcursul anului 2014 au fost organizate Seminare Știinţifice de Profil cu prezentarea comunicărilor: 

 • „Avantajele şi neajunsurile variantelor de contabilitate a deprecierii activelor”. Raportor N.Ţiriulnicova, dr., conf.univ., 20 februarie 2014;
 • „Sistemul contabil din Republica Moldova după reformare: priorităţi şi dezavantaje”. Raportor Ţurcanu V., dr.hab., prof.univ., 17 aprilie 2014;
 • „Tendinţe contemporane ale contabilităţii manageriale”. Raportor Grabarovschi L., dr., conf.univ., 21 noiembrie 2014.

În anul 2013 în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil au fost discutate următoarele referate:

 • „Unele aspecte ale deprecierii activelor şi contabilităţii acestora”;
 • „Controverse privind politicele de evaluare şi depreciere a activelor”, ianuarie 2013;
 • „Problemele actuale privind supravegherea publică a misiunilor de audit statutar”, decembrie 2013.

În anul 2012 membrii catedrei au participat la cercetările din cadrul temei de cercetare "Problemele contabilităţii  în condiţiile implementării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)".

În luna decembrie 2012 în cadrul Seminarului Ştiinţific de profil „Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economice” a fost prezentat referatul "Implementarea SIA şi problemele de supraveghere a activităţii de audit în Republica Moldova", raportor dr., conf.univ. M. Manoli.