Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Conferințe științifice

Conferinţe ştiinţifice organizate de catedra ”Contabilitate și audit”:
 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „CONTABILITATEA și PROFESIA CONTABILĂ în era provocărilor” din 5-6 aprilie 2017. Comitetul de Organizare al Conferinţei - dr., conf.univ. L.Grigoroi.
 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale” din 01 aprilie 2016. Copreşedinte al Comitetului Ştiinţific al Conferinţei - dr., conf.univ. L.Grigoroi.
 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate,schimbare şi performanţă”  (2 aprilie 2015). Preşedintele comitetului organizatoric dr., conf. univ Lilia Grigoroi.
 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Cooperarea dintre mediul universitar și organismele profesionale: soluții și oportunități în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”  (4 aprilie 2014). Preşedintele comitetului organizatoric dr., conf. univ Lilia Grigoroi.
 • Conferinţa naţională didactico-ştiinţifică cu tema Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiza economică în contextul noilor reglementări (27 februarie 2014). Preşedintele comitetului organizatoric dr., conf. univ Lilia Grigoroi.
 • Conferinţa Internaţională cu tema „Dezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul contabilităţii şi auditului”, organizată de catedra „Contabilitate şi audit” şi Centrul pentru Reformă în domeniul Raportării Financiare ale Băncii Mondiale (26 septembrie 2013).
 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu tema „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării europene: progrese şi aşteptări” (5 aprilie 2013), organizată de facultatea “Contabilitate” a Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) şi Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Liliana LAZARI, dr., conf. univ. şi Marina ŞELARU, Director executiv ACAP – copreşedinţi.
 • Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor” (4 aprilie 2012) a fost organizată în strînsă colaborare cu ACCA şi ACAP. Preşedintele comitetului organizatoric prof.univ.V.Ţurcanu.
 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu tema "Problemele contabilităţii în contextul integrării europene" (10-11 noiembrie 2009) organizată de catedra "Contabilitate şi audit" împreună cu Ministerul Finanţelor şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova. Preşedintele comitetului organizatoric prof.univ. V.Ţurcanu.
 • Conferinţa internaţională cu tema "Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării (15-16 aprilie 2005), organizată de catedra catedra "Contabilitate şi audit". Preşedintele Comitetului organizatoric conf.univ. E.Bajerean.
 • Conferinţa internaţională cu tema "Direcţiile de trecere la Standardele Internaţionale de Contabilitate" (15-16 mai 1997), organizată de catedra "Contabilitate şi audit". Preşedintele comitetului organizatoric prof.univ. V.Ţurcanu.

 

Cooperarea dintre mediul universitar și organismele profesionale

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Cooperarea dintre mediul universitar și organismele profesionale: soluții și oportunități în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”  (4 aprilie 2014). Preşedintele comitetului organizatoric dr., conf. univ Lilia GRIGOROI.

Catedra „Contabilitate și audit”cu suportul logistic al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) şiAssociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) au organizat la 4 aprilie 2014Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar și organismele profesionale: soluții și oportunități în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”.

Evenimentul s-a desfăşurat cu participarea a circa 90 invitaţi din Republica Moldova şi din România, Rusia, Belarusi, Ucraina, printre care pot fi menţionaţi dr., prof. univ. Nicolae BALTEŞ, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România; dr., conf. univ., Ștefan BUNEA, Director al Institutului Național de Dezvoltare Profesională Continuă din cadrul CECCAR; Ovidiu BUNGHET, Universitatea de Vest din Timișoara, România; Andreia STANCIU, Director ACCA Europa de Sud-Est; докт. эконом. наук, профессор, Дмитрий ПАНКОВ, Белорусский государственный экономический университет; докт. эконом. наук, доцент, Светлана ВЕГЕРА, Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь.

Conferința s-a desfășurat În cadrul a patru secţiuni:
 • I. Cooperarea dintre mediul universitar și organismele profesionale – fundamentul promovării profesiei contabile;
 • II. Aplicarea IFRS: experiențe, dificultăți și soluții;
 • III. Tranziția la noile SNC: implicații, controverse, soluții, comentarii;
 • IV. Dezvoltări și aprofundări privind auditul în Republica Moldova.
Predarea-învăţarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări

„Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor al trecutului,
ghidul necesar al prezentului si
consilierul nepărtinitor al viitorului, în fiecare întreprindere”.

J.Fr. Schar

Catedrele „Contabilitate și audit” și „Contabilitate și analiză economică” cu suportul logistic al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova au organizat la 27 februarie 2014 Conferința Națională Didactico-științifică Predarea-învăţarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări. Preşedintele comitetului organizatoric dr., conf. univ Lilia GRIGOROI.

Evenimentul s-a desfăşurat în Casa Cunoștințelor din ASEM cu participarea a circa 70 cadre didactice din cadrul principalelor instituţii de învățământ din Republica Moldova –Universitatea de Stat, Universitatea Agrară, Universitatea Cooperatist Comercială, Universitatea Tehnica, Universitatea Liberă Internaţională, Colegiul Național de Comerț al ASEM, Colegiul Financiar Bancar, Colegiul de construcții, etc.

Obiectivul acestui eveniment este de a contribui la dezvoltarea educației, ştiinţei şi reglementărilor eficiente în domeniul contabilităţii şi auditului.

Această conferință s-a axat în mod prioritar pe examinarea și evaluarea peisajului actual al educației și formării profesionale în domeniul contabilității în raport cu noile reglementări contabile și a avut ca scop principal contribuirea la îmbunătățirea calității și eficientizarea programelor de studii în domeniul contabilității, oferite de ASEM.

Necesitatea modernizării învățământului contabil universitar constituie una din priorităţile naţionale de dezvoltare a contabilităţii în sectorul corporativ.

Conferința s-a desfășurat in cadrul a trei secţiuni:
 • Situaţia actuală şi problemele predării disciplinelor contabile în contextul noilor SNC;
 • Perfecţionarea predării disciplinelor de audit în condiţiile implementării noilor SNC;
 • Impactul noilor SNC asupra predării analizei situaţiilor financiare.

Mese rotunde

 1. Catedra „Contabilitate şi audit” la 15 septembrie 2016 a organizat o masă rotundă cu tema: „Dezvoltarea contabilităţii şi a profesiei contabile în contextul implementării Acordului de asociere „Republica Moldova – Uniunea Europeană””, dedicată  celei de-a 25-a Aniversare a ASEM-ului.
  În cadrul mesei rotunde au fost discutate următoarele subiecte principale:
  • Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul contabilităţii cu Directivele UE (informator Artur Vîrtosu, deţinător al certificatului ACCA, elaborator al proiectului noi Legi a contabilităţii, director financiar al companiei „EFES-VITANTA”).
  • Rolul şi locul profesiei contabile în societatea contemporană (informator Alexandru Nederiţa, prof. univ., dr. hab. ASEM).
  15 09 16 1m
  15 09 16 2m
 
 1. Masa Rotundă „Stabilitarea obiectivelor de învăţare conforme cu bunele practici internaţionale”, 21 decembrie 2015 eveniment organizat cu suportul proiectului regional STAREP;
 2. Pe data de 06 noiembrie 2015 a avut loc întîlnirea academică cu Dl profesor universitar, dr.Neculai Tabără cu prilejul unei vizite de lucru în ASEM, dar şi a jubileului de 70 ani
bucur75

La 23 martie 2015 a fost organizată în cadrul Facultății de Contabilitate, ASEM, de către Catedra ,,Contabilitate și Audit” în colaborare cu doctoranzii Domnului Profesor Vasile Bucur Masa rotundă cu genericul:

,,Abordări și controverse privind contabilitatea conform noilor reglementări”,

dedicată Eminentului Om de știință, Promotorului neobosit al cercetării, Profesorului universitar, Doctor habilitat, Domnul VASILE BUCUR, la cea de-a 75-a aniversare.

Ne surprinde prin felul său de a fi, printr-o modestie aparte pe care rar mai ai ocazia să o întâlneşti în zilele noastre. Obiectiv în opinii, laconic în gândire, spune lucrurilor pe nume, aşa cum doar experienţa de o viaţă te poate învăţa... Este doar picătura care îl caracterizează, pe el, pe Omul cu literă mare - Domnul Profesor universitar, doctor habilitat Vasile Bucur, care a 75-a oară zâmbeşte enigmatic primăverii.

La ceas de primăvară timpurie, când Mult Stimate, Domnule Profesor Vasile Bucur, încrustaţi pe răbojul vieţii o frumoasă şi bogată vârstă, cea de 75 de ani, frumoşi, plini, rodnici şi consistenţi, ne face o deosebită plăcere să ne exprimăm recunoştinţa şi admiraţia pentru tot ce-aţi făcut pe parcursul acestor ani de activitate.

Toţi noi Vă cunoaştem şi suntem încântaţi de Dumneavoastră, datorită caracterului, onoarei, demnităţii, blândeţii, modestiei, înţelepciunii şi spiritului de om onest şi muncitor, perseverent şi tenace, care Vă caracterizează. Admirăm aceste calităţi pe care le aveţi şi le cultivaţi ani de-a rândul fiecărei generaţii de discipoli, cu toată abnegaţia, dragostea şi generozitatea.

Totodată, Vă apreciem toată munca, osteneala şi dăruirea fără precedent depusă în câmpul activităţii ştiinţifice şi de cercetare – dovada fiind zecile de cărţi, sutele de studii, miile de pagini scrise, care V-au consacrat ca un cercetător renumit şi un statornic „scotocitor” în misterele contabilităţii.

Suntem cu tot sufletul alături de Dumneavoastră şi ne bucurăm că la acest moment aniversar, Vă aflaţi în plină forţă fizică şi spirituală, rămânând şi astăzi neobosit în cercetare şi munca pedagogică, predispus să scrieţi noi capitole în cartea vieţii.

Cu prilejul jubileului Dumneavoastră, întregul colectiv al catedrei, Vă urează sănătate, viaţă lungă, aceeaşi curiozitate ştiinţifică şi aceeaşi fenomenală putere de muncă, realizări profesionale pe măsura perseverenţei şi consecvenţei Dumneavostră, însoţite de un sincer şi călduros ”LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI”. Dumnezeu să Vă poarte de grijă şi să primiţi o ploaie de binecuvântări pentru o viaţă demnă, plină de gânduri curate, cu satisfacţia lucrului făcut din suflet, viaţă care atrage admiraţia celor din jurul Dumneavoastră şi mulţumirea de sine!

Să ne trăiţi, domnule Profesor, Vasile Bucur, iar primăverile să vă vină întotdeauna cu plinul!