Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Activităţile de consultanţă acordate de către cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și audit:
  • activităţile de consultanţă acordată persoanelor juridice şi/sau fizice;
  • consultaţii acordate de o echipă de persoane care participă în componenţa Consiliului metodologic consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională pe lîngă Ministerul Finanţelor, Consiliului de Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
  • consultaţii acordate practicienilor prin intermediul publicării articolelor în reviste de specialitate "Contabilitate şi audit", «Бухгалтерские и налоговые консультации», “Monitorul fiscal”, etc.;
  • consultaţii acordate de către colaboratorii care activează în cadrul unor firme de audit;
  • lecţii pentru practicieni la cursuri organizate de către Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti, MACIP şi alte asociaţii;
  • înaintări de propuneri privind perfecţionarea contabilităţii la Ministerul Finanţelor;
  • avize la actele normative în domeniul contabilităţii, la proiectul Bugetului de Stat şi altele;
  • avizarea curriculumelor disciplinelor la specialitățile de contabilitate ale colegiilor;
  • participarea în calitate de membru a echipelor de acreditare a altor instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova.