Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

În incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei catedra ”Contabilitate și Audit” a fost înfiinţat Centrul de Instruire Contabilă al A.S.E.M.

Obiectivul Centrului este de a oferi servicii profesioniste de instruire şi consultanţă în domeniul contabil în baza programelor de instruire moderne, folosind metode inovative de predare, învăţare și evaluare.

Activităţile de predare-învăţare și perfecţionare sunt destinate:
 • Începătorilor (iniţiere în contabilitate);
 • Studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor (cursuri specializate, ore particulare);
 • Cadrelor didactice (cursuri de perfecționare, cursuri specializate);
 • Practicienilor (perfecţionarea şi reciclarea cadrelor);
 • Antreprenorilor (cursuri de perfecționare, cursuri specializate în diverse ramuri ale economiei);
 • pregătirea pentru susţinerea examenelor la contabilitate, pentru certificarea contabilă ş.a.
Centrul de Instruire Contabilă al A.S.E.M. organizează cursuri:
 • Contabilitatea pentru începători (aspect practic)
 • Contabilitatea automatizată (1C)
 • Contabilitatea în afaceri
 • Cursuri de perfecţionare pentru practicieni
 • Standarde Internaţionale de Raportare Financiară
 • Cursuri specializate (ramurile economiei)
 • Consultații particulare

blocul C, et.2 bir. 213A tel 068 112 278; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.