Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

cerc1 1m
cerc1 1m
 
Ce este cercul ştiinţific:
Cercul ştiinţific studenţesc la contabilitate (în continuare - Cerc) este o formă de activitate ştiinţifică constituită opţional pentru a dezvolta interesele şi aptitudinile studenţilor de a face investigaţii în domeniul contabilităţii. Activitatea Cercului se desfăşoară în cadrul unor şedinţe tematice unde au loc discuţii libere şi constructive referitor la întrebările unor teme stabilite. În cadrul şedinţelor membrii Cercului prezintă comunicări bazate pe un studiu individual, la fel se organizează jocuri intelectuale, mese rotunde.
Scopul Cercului
aprofundarea cunoştinţelor obţinute la studierea disciplinelor de specialitate, formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi, încurajarea lucrului individual, cât şi de echipă, precum şi motivarea studenţilor în elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice.
Obiectivele Cercului
 • atragerea studenţilor în activitatea de cercetare prin elaborarea de lucrări ştiinţifice;
 • examinarea aspectelor legate de viitoarea specialitate a studenţilor, şi anume a celor referitoare la contabilitate, fiscalitate şi audit;
 • identificarea rolului contabilităţii în context de criză;
 • dezvoltarea capacităţilor creative ale studenţilor, oferirea posibilităţii de participare a studenţilor în cadrul conferinţelor ştiinţifice studenţeşti.
Cine se poate înscrie?
Cercul este deschis tuturor studenţilor de la specialitatea Contabilitate.
Coordonarea activităţii:
Catedra Contabilitate şi audit a desemnat pentru coordonarea activităţii Cercului lect. sup. Stela Caraman, conf. univ., dr. Rodica Cuşmăunsă, lect. sup. Olga Bordeianu, care au rolul de a îndruma activitatea de cercetare a studenţilor.
Stimularea membrilor
Din comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul Cercului se vor selecta cele mai reuşite pentru prezentarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească. De asemenea, autorii comunicărilor ştiinţifice premiate în cadrul Conferinţei studenţeşti vor fi eliberaţi de la scrierea proiectelor anuale la contabilitate.
Graficul de lucru
Şedinţele de lucru a Cercului au loc lunar, în prima săptămîna a lunii. Ziua fixata: joi. Ora: 1240. Aud. 324, bl.C
Tematica Cercului Ştiinţific Studenţesc „Contabilitate”
 1. Contabilitatea – componentă principală a sistemului informaţional.
 2. Contabilitatea - este o ştiinţă ?
 3. Rolul contabilului modern în condiţii de criză.
 4. Rolul SIRF în procesul de armonizare a sitemului contabil din Republica Moldova.
 5. Efectele globalizării asupra raportării financiare.
 6. Evaluarea activelor la valoarea justă: pro şi contra.
 7. Contabilitatea reevaluării activelor conform SNC şi SIRF: diferenţe şi asemănări.
 8. Abordări contemporane privind bilanţul contabil.
 9. Particularităţile contabilităţii în alimentaţia publică (servicii catering).
 10. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale conform SNC şi SIRF: diferenţe şi asemănări.
 11. Evaluarea şi contabilitatea imobilizărilor corporale conform SNC şi SIRF: diferenţe şi asemănări.
 12. Aspecte contabile privind investiţiile imobiliare în contextul noilor SNC.
 13. Contabilitatea veniturilor conform SNC şi SIRF: diferenţe şi asemănări.
 14. Contabilitatea cheltuielilor conform SNC şi SIRF: diferenţe şi asemănări
 15. Recunoaşterea şi contabilitatea cheltuielilor anticipate conform SNC şi SIRF: diferenţe şi asemănări.
 16. Aspecte contabile şi fiscale privind leasing-ul (cu implementare în practică).
 17. Aspecte problematice privind contabilitatea remunerării muncii (cu implementare în practică).
 18. Aspecte ale contabilităţii beneficiilor angajaţilor.
 19. Direcţii de perfecţionare a contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (cu implementare în practică).
 20. Inventarierea-problemele contabilizării diferenţelor constatate (cu implementare în practică).
 21. Situaţia de profit şi pierderi în contextul SIRF şi a directivelor europene.
 22. Unele aspecte ale contabilităţii creanţelor comerciale (cu implementare în practică).
 23. O altă imagine a contabilităţii: contabilitatea creativă.
 24. Influenţa contabilităţii creative asupra întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare.
 25. Practici de contabilitate sub amprenta creativităţii.
 26. Prezent şi perspective în contabilitatea managerială.
 27. Problemele implementării şi dezvoltării contabilităţii manageriale la entităţile autohtone.
 28. Procedee de divizare a costurilor în variabile şi constante (cu implementare în practică).
 29. Contabilitatea pierderilor din producţie (cu implementare în practică).
 30. Procedee de includere în costul producţiei a costurilor activităţii auxiliare (cu implementare în practică).
 31. Evaluarea şi evidenţa producţiei în curs de execuţie şi a semifabricatelor din producţie proprie (cu implementare în practică).
 32. Locuri generatoare de costuri şi centre de responsabilitate în contabilitatea managerială.
 33. Contabilitatea managerială a centrelor de cost şi proiectarea lor la o entitate (cu implementare în practică).
 34. Elaborarea bugetelor la o entitate (cu implementare în practică).
 35. Utilizarea informaţiilor contabile în procesul decizional (cu implementare în practică).
 36. Metoda ABC – pentru cine, pentru ce?
 37. Utilizarea metodei BSC în realizarea obiectivelor strategice ale entităţii (cu implementare în practică).
 38. Metoda Target-costing – o formă nouă de calculaţie a costurilor? (cu implementare în practică).
 39. Aspectul strategic al contabilităţii manageriale.
 40. Calculaţia costului producţiei potrivit uneia din metodele de calculare a costurilor (cu implementare în practică).
 41. Politica de contabilitate în scopurile contabilităţii manageriale.
 42. Contabilitatea verde – o necesitate în contextul mediului economic actual.
 43. Costurile calităţii: abordări teoretice şi practice.
MASĂ ROTUNDĂ „AŞTEPTĂRI ŞI PROVOCĂRI ÎN EVOLUŢIA PROFESIEI CONTABILE”

Catedra „Contabilitate şi audit” la 07 aprilie 2016 a organizat în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc „Contabilitate” un eveniment cochet dedicat  Jubileului de 25 ani de activitate a ASEM, precum şi Zilei profesionale a Contabilului, care a fost marcată la 04 aprilie 2016. Într-o ambianţă degajată şi binevoitoare, adunaţi în jurul unei mese rotunde, deopotrivă, reprezentanţi ai profesiei contabile, contabili-practicieni, cadre didactice şi studenţi, s-a discutat despre provocările actuale ale profesiei contabile, dar şi despre posibilităţile viitoare ale acesteia. O priza aparte la studenţi au avut mesajele relevante aduse de către invitaţii speciali ai evenimentului – Marina Şelari, director executiv al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti, Georgeta Rusu-Covaliov – director general SRL „Tiramisa”, Rodica Dani – contabil-şef al ÎCS „Geoschip Company”.

Din dezbaterile aprinse purtate, participanţii evenimentului au încercat să detroneze prejudecăţile şi stereotipurile celor care consideră că contabilitatea ar aparţine cifrelor reci şi seci, că meseria contabilă este una plictisitoare, iar contabilul ar fi un tip taciturn şi mereu abătut.

De o manieră intrigantă, participanţii evenimentului au fost provocaţi să identifice portretul-robot al contabilului de succes. Părerea univocă care s-a conturat este că contabilul modern nu mai este acel personaj cu mânecuţe scurte, care scria cu creion chimic şi doar înregistra facturi. În prezent acesta este o persoană deschisă la minte, orientată în teren, pusă la punct cu legislaţia şi întotdeauna cu un pas înaintea evenimentelor.

Studenţii au pregătit şi au montat un filmuleţ cu înterebări-răspunsuri adresate contabililor practicieni, oamenilor de afaceri, profesori, precum şi conducerii facultăţii „Contabilitate” aferente provocărilor actuale ale profesiei contabile, calităţilor unui contabil  de succes etc.

Impactul pozitiv al mesei rotunde a fost vizibil prin impresiile celor prezenţi, care au declarat că diversele aspecte abordate în cadrul discuţiilor i-au făcut mândri de profesia pe care urmează să o îmbrăţişeze şi că vor face tot posibilul ca aceasta să fie respectată.

Concluzia finală a evenimentului a fost una debordanta, care a lăsat loc de interpretări şi noi provocări: „Contabilitatea este grea. Dacă ar fi uşoară, în calitate de contabil ar putea fi oricine!”.

Stela Caraman

cerc1 1m
cerc1 1m