Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"