Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Catedra ”Contabilitate și audit” și-a început activitatea în anul 1962, când în cadrul Universității de Stat din Moldova (USM) a fost fondată catedra ”Contabilitate și statistică”.

De-a lungul anilor catedra a fost supusă diferitelor modificări atât denumirea catedrei, cât și componența nominală a corpului profesoral-didactic.
Informația aferentă evoluției catedrei se prezintă în următorul tabel:

Informaţii despre evoluţia catedrei
PerioadaDenumirea catedreiŞef-catedră
2015 prezent Contabilitate şi audit (ASEM) Conf. univ., dr. Angela Popovici
2014 – 2015 Contabilitate şi audit (ASEM) Conf. univ., dr. Lidia Cauş
2013 - 2014 Contabilitate şi audit (ASEM) Conf. univ., dr. Lilia Grigoroi
2012 - 2013 Contabilitate şi audit (ASEM) Conf. univ., dr. Mihail Manoli
2009 - 2012 Contabilitate şi audit (ASEM) Prof.univ., dr. hab. Viorel Ţurcanu
2002 - 2009 Contabilitate şi audit (ASEM) Conf.univ., dr. Eudochia Bajerean
1993 - 2002 Contabilitate şi informatică de gestiune (ASEM)
Contabilitate şi control (ASEM)
Contabilitate şi audit (ASEM)
Prof.univ., dr. hab. Viorel Ţurcanu
1991 - 1993 Contabilitate şi control (ASEM) Conf.univ., dr. Alexandru Nederiţa
1988 - 1991 Contabilitate şi analiza activităţii economice (USC) Prof.univ., dr. Mihail Carauş
1985 - 1988 Contabilitate şi analiza activităţii economice (USC) Conf.univ., dr. Viorel Ţurcanu
1969 - 1985 Contabilitate şi statistică (IPC)
Contabilitate şi analiza activităţii economice (USC)
Conf.univ., dr. Mihail Carauş
1968 - 1969 Contabilitate şi statistică (IPC) Conf.univ., dr. Fiodor Tujilchin
1962 - 1967 Contabilitate şi statistică (USC)
Contabilitate şi statistică (IPC)
Prof.univ., dr. Vasilii Novac

Pe parcursul activității sale de peste 50 ani, catedra a evoluat considerabil, dobândind o valoroasă experienţă şi recunoaştere în mediul universitar şi de afaceri din Republica Moldova.

Profesorii catedrei au participat activ nu doar la pregătirea și perfecționarea specialiștilor în domeniul contabilității și auditului, dar și la reformele economice petrecute în Republica Moldova. Astfel, în cadrul primei etape a reformei contabilității (anii 1996-2000) au participat la elaborarea actelor normative contabile profesorii universitari: V. Țurcanu, V. Bucur, A. Nederița, conferențiarii universitari: P. Tostogan, M. Manoli, L. Grabarovschi, N. Zlatina, L. Lapițcaia, A. Graur, etc. La a doua etapă a reformei contabilității (anii 2010-2014) în elaborarea cadrului normativ al contabilității bazat pe Directivele Europene și Standardele Internaționale de Raportare Financiare au fost încadrați profesorii: V. Țurcanu, V. Bucur, A. Nederița, P. Tostogan, L. Grabarovschi, N. Zlatina, A. Popovici, E. Cechina, A. Graur, M. Ratcov, S. Caraman, etc.

Totodată, membrii catedrei sunt incluși în Consiliul de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Inspectoratul Principal Fiscal de Stat, precum și în Consiliul de Supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Comisia republicană pentru certificarea auditorilor, Comisia de coordonare și avizare a actelor normative în domeniul contabilității și auditului de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Consiliul consultativ pe lângă Curtea de conturi, etc.

Membrii catedrei participă activ în procesul de perfecționare a contabililor practicieni petrecute în cadrul ASEM, cât și în organizațiile profesionale și entității specializate.

Profesorii catedrei au efectuat un șir de stagii de documentare și perfecționare în diferite țări: România, Austria, Germania, Slovacia, Croația, Bulgaria, Estonia, Rusia, Ucraina, Gruzia, Azerbaidjan, etc. în cadrul proiectelor finanțate de Banca Mondială și alte instituții internaționale.

Obiectivele vizate de catedra ”Contabilitate și audit” derivă din obiectivele strategice din politica în domeniul calităţii ale ASEM, ale facultăţii şi ale catedrei:

  1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale pentru asigurarea de abilități profesionale ale absolvenților;
  2. Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului didactico-științific şi conştientizarea importanţei acestora în asigurarea calităţii serviciilor educaţionale;
  3. Îmbunătăţirea continuă a tuturor activităților desfăşurate în cadrul catedrei: învăţământ, cercetare ştiinţifică, educaţie, activitate extracurriculară etc.;
  4. Colaborarea cu mediul de afaceri, organele de reglementare normativă a contabilității și auditului.