Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

DESCOPERĂ PRIMA CATEDRĂ DE CONTABILITATE DIN ȚARĂ

Bine ați venit pe site-ul catedrei ”Contabilitate și audit”, catedră de profil, care asigură predarea disciplinelor de specialitate general-obligatorii şi opționale la cele trei cicluri de studii:

  • Ciclul I – Licență: specialitatea ”Contabilitate”, care este acreditată internațional de ACCA (Association of Chartered Certified Accountants): www.accaglobal.com;
  • Ciclul II – Masterat: programele de master: ”Contabilitate și audit”, ”Audit financiar”, ”Contabilitatea și gestiunea afacerilor”, ”Contabilitate și audit în instituțiile publice”;
  • Ciclul III – Doctorat: specialitatea 522.02 “Contabilitate; audit; analiza economică”.

Activitatea catedrei este centrată în predare, învățare și cercetare în vederea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare în domeniul contabilității și auditului. Absolvenții ciclurilor de studii activează cu succes în companii naționale și internaționale, bănci comerciale, autorități publice centrale și locale, organizații europene și internaționale, misiuni diplomatice etc.

Vă invităm să explorați sit-ul catedrei pentru a vă familiariza cu principale noutăți privind contabilitatea și auditul și cu tendințele de dezvoltare ale acestora la nivel național și internațional