Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Anul de studii 2017-2018

Învăţămînt cu frecvenţă la zi

NrDenumirea disciplineiTitularii cursului
1 Audit financiar Lapiţkaia L., Grumeza D.
2 Bazele contabilităţii Grigoroi L.
3 Contabilitate bancară Melnic G., Ştahovschi A., Dragomir N.
4 Contabilitatea financiară I Grabarovschi L., Popovici A., Cauș L.
5 Contabilitatea financiară II Grabarovschi L., Popovici A., Cauș L.
6 Contabilitatea financiară conform IFRS Nederiţa A., Grigoroi L., Grabarovschi L.
7 Contabilitate în comerţ Melnic G., Bajerean E., Zlatina N.
8 Contabilitatea managerială Grabarovschi L., Cuşmăunsă R.
9 Tehnologii informatice în contabilitate Graur A., Mişova T.
10 Audit intern Iachimovschi A., Lapițcaia L.
11 Control de gestiune şi management al performanțelor Ratcov M.

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

NrDenumirea disciplineiTitularii cursului
1 Audit financiar Manoli M., Lapiţkaia L.
2 Bazele contabilităţii Tostogan P., Dragomir N.
3 Contabilitate bancară Melnic G., Ştahovschi A., Dragomir N.
4 Contabilitatea financiară I Grabarovschi L., Popovici A.
5 Contabilitatea financiară II Grabarovschi L., Popovici A.
6 Contabilitatea impozitelor Graur A., Lapiţkaia L.
7 Contabilitatea financiară conform IFRS Nederiţa A., Grigoroi L.
8 Contabilitate în comerţ Melnic G., Bajerean E., Zlatina N.
9 Contabilitatea instituţiilor publice Nani M.
10 Contabilitatea managerială Grabarovschi L., Cuşmăunsă R.
11 Stagiu didactice la contabilitatea financiară Cauş L., Cotoros I., Dragomir N.
12 Tehnologii informatice în contabilitate Graur A., Mişova T.
13 Audit intern Iachimovschi A., Ratcov M.
14

Control de gestiune şi management al performanțelor

Ratcov M.