Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Anul de studii 2017-2018

Învăţămînt cu frecvenţă la zi

Programul de masterat „Contabilitate şi audit”
Nr Denumirea disciplinei Titularii cursului
1 Auditul financiar avansat Manoli M.
2 Contabilitate managerială avansată Cuşmăunsă R.
3 Contabilitate şi raportare fiscală Graur A.
4 Contabilitate financiară avansată I Nederiţa A.
5 Contabilitate financiară avansată II Nederiţa A.
6 Contabilitatea în comerţ exterior Cechina E.
7 Contabilitatea în organizaţiile necomerciale Nederiţa A.
8 Metodologia şi etica cercetării în domeniul de specializare Grigoroi L.,
Cuşmăunsă R.
9 Raportarea şi analiza financiar-contabilă Cuşmăunsă R., Manoli M.,
Lapiţkaia L.
10 Sisteme informatice în contabilitate Curagău N., Mişova T.
11 Situaţii financiare consolidate Curagău N.
12 Standarde internaţionale de raportare financiară Grigoroi L.
13 Audit intern avansat Iachimovschi A.,
Lapiţkaia L.
14 Contabilitatea în construcţii Popovici A.
15 Contabilitatea în transport Cotoros I.
16 Managementul contabil şi analiza performanţelor Grabarovschi L.
17 Control financiar şi expertiză contabilă Grumeza D.
Programul de masterat „Audit financiar”
Nr Denumirea disciplinei Titularii cursului
1 Raportarea şi analiza financiar-contabilă Cechina E.
2 Sisteme informatice în audit Lapiţkaia L.
3 Auditul în instituţiile financiare Iachimovschi A.
4 Contabilitatea bancară avansată Ştahovschi A.
5 Metodologia şi etica cercetării în domeniul de specializare Iachimovschi A.

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

Programul de masterat „Contabilitate şi audit” (frecvenţă redusă)
Nr Denumirea disciplinei Titularii cursului
1 Auditul financiar avansat Grumeza D.
2 Contabilitate managerială avansată Zlatina N.
3 Contabilitate şi raportare fiscală Graur A.
4 Contabilitate financiară avansată I Cechina E.
5 Contabilitate financiară avansată II Cechina E.
6 Contabilitatea în comerţ exterior Cechina E.
7 Contabilitatea în organizaţiile necomerciale Cauş L.
8 Raportarea şi analiza financiar-contabilă Cotoros I.
9 Sisteme informatice în contabilitate Curagău N.
10 Situaţii financiare consolidate Curagău N.
11 Standarde internaţionale de raportare financiară Grigoroi L.
12 Contabilitatea în construcţii Popovici A.
13 Contabilitatea în transport Cotoros I.
14 Control financiar şi expertiză contabilă Grumeza D.