Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Pe parcursul anului 2016 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:

 1. GRIGOROI L.  conf. univ., dr., STAREP EduCoP: Past achievements and future directions, 15-16 June 2016, Yerevan.
 2. GRIGOROI L.  conf. univ., dr., - National initiatives for strengthening accounting education 11-12 October 2016, Minsk, Republic of Belarus.
 3. COTOROS I. - Stagierea în cadrul Trainingului   Workshop organizat de Banca Mondială cu tematica: „IFRS pentru IMM-uri” , 22-24 februarie 2016, Viena.
 4. CARAMAN S. - Train of Academics Workshop, ACCA , România, Bucureşti, 3-4 martie  2016

Pe parcursul anului 2015 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:

 1. COTOROS I., dr. lector superior -  Academia RATIO, ediţia III,  30 august – 6 septembrie 2015, Cluj-Napoca, România.
 2. COTOROS I., dr. lector superior - Congresul IV al CAFR 2015 „Provocările profesiei de auditor” 23 octombrie 2015, Braşov, România.
 3. GRIGOROI L., dr. conf. univ. - Education for opportunity: Developing the Accounting Curriculum for Universities, 25-26 februarie 2015, Kiev, Starep.
 4. GRIGOROI L.,  dr. conf. univ. -  A&A CoP Workshop on transposing EU requirements, 27-28 aprilie 2015, Bucharest, Starep.
 5. GRIGOROI L., dr. conf. univ.  STAREP EduCoP Workshop, Education for Opportunity: The Bachelor Degree, a Foundation for Professional Education 20–21 May 2015 Baku, Azerbaijan
 6. GRIGOROI L., dr. conf. univ. From Diagnostic to Reform: Leveraging the Profiling Tools to enhance University and Professional Accounting Education,STAREP EduCoP Workshop, 18-20 noiembrie 2015,  Kiev.
 7. GRIGOROI L., dr. conf. univ. - Congresul IV al CAFR 2014 „Provocările profesiei de auditor” 23 octombrie 2015, Brașov, România.
 8. IACHIMOVSCHI A., dr. conf. univ.  STAREP EduCoP Workshop, Education for Opportunity: The Bachelor Degree, a Foundation for Professional Education 20–21 May 2015 Baku, Azerbaijan.

Pe parcursul anului 2014 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:

Pe parcursul anului 2013 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:

 • Lapiţkaia Ludmila, conferenţiar universitar, Austria, Vienna, participare la „Audit Trening of Trainers Workshop”, organizat de REPARIS, 6-8 februarie 2013;
 • Manoli Mihail, conferenţiar universitar, 1954,  Austria, Vienna, participare la „Audit Trening of Trainers Workshop”, organizat de REPARIS, 6-8 februarie 2013;
 • Zlatina Natalia, conferenţiar universitar, România, Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”, facultatea de Ştiinţe Economice, Stagiu de specializare, 11-15 martie 2013.
 • Bordeianu Olga, lector superior, România, Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”, facultatea de Ştiinţe Economice, Stagiu de specializare, 01-07 aprilie 2013;
 • Zlatina Natalia, conferenţiar universitar, Austria, Vienna, participare la al 6-lea atelier de lucru „Comunitate de parctică dedicată problemelor educaţiei şi pregătirii profesionale în domeniul contabilităţii şi auditului”, organizat de REPARIS, 24-25 aprilie 2013.
 • Manoli Mihail, conferenţiar universitar, România, Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Seminarul „Towards new best practices in the management and development of research in EU member states”, 31 mai - 1 iunie 2013
 • Lapiţkaia Ludmila, conferenţiar universitar, 1964, Austria, Vienna, participare la „Audit Trening of Trainers Workshop”, organizat de REPARIS, 18-20 noiembrie 2013.

Pe parcursul anului 2012 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:
În decembrie anului 2012 prof. univ. A. Nederiţa, conf. univ. L. Grabarovschi, conf. univ. M. Manoli, conf. univ. L. Grabarovschi, conf. univ. N. Zlatina şi conf. univ. N. Curagău au petrecut un stagiu didactic pentru studierea practicii ASE Bucureşti privind acreditarea specialităţii „Contabilitate şi audit".

În septembrie 2012 conf. univ. L. Lapiţkaia a participat la un Training organizat de către Banca Mondială "Standardele Internaţionale de Audit" în Austria, or. Viena.
Profesorul universitar A. Nederiţa în iunie 2012 a participat la Seminarul "Armonizarea raportării financiare cu Directivele UE şi IFRS" în Austria, or. Viena.

Participare în septembrie 2012 în Bulgaria, Svishtov în cadrul Şcolii de Vară la Trainingul pe tema "Debt Management” a avut lector superior B. Postolachi.

Pe parcursul anului 2010 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:
În 2010 la seminarele regionale REPARIS (Accounting Education Community of Practice Workshop), organizate de către Banca Mondială în Zagreb, Croaţia au participat  prof. univ. V. Ţurcanu, prof. univ. A. Nederiţa, prof. univ. V. Bucur, conf. univ. L. Grabarovschi.

Pe parcursul anului 2009 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:
În anul 2009 la seminarele regionale REPARIS (Accounting Education Community of Practice Workshop), organizate de către Banca Mondială au participat:

 • la Viena, Austria şi la Dubrovnik, Croaţia - prof. univ. V.Ţurcanu, conf. univ. L.Grabarovschi, conf. univ. V.Zaporojan.
 • la Talin, Estonia - prof.univ. A.Nederiţa, conf. univ. N.Zlatina.

Pe parcursul anului 2008 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:
În anul 2008 au participat la cursuri de perfecţionare "Standardele Internaţionale de Raportare Financiară" în cadrul Programului de certificare internaţională a contabililor - prof.univ. V.Ţurcanu, prof.univ. A.Nederiţa şi conf.univ. I.Golocealova.

În perioada 2002-2003 o echipă de profesori ai catedrei: prof. univ. V.Bucur, prof. univ. A.Nederiţa, conf.univ. T.Mişova, conf.univ. E.Bajerean, conf.univ. L.Lapiţcaia au avut stagii didactice la Universitatea din Omaha, Nebrasca, SUA, pe parcursul cărora au asistat la prelegeri şi seminare de contabilitate şi audit.

Pe parcursul anului 1998 au fost petrecute stagii în centrele ştiinţifice internaţionale:
În anul 1998 prof. univ. V.Ţurcanu, conf. univ. P.Tostogan, conf. univ. N.Zlatina au participat la stagiul organizat de programul TACIS în Atena, Grecia, în domeniul contabilităţii pentru întreprinderile mici.

În decembrie 1998 prof.univ. V.Ţurcanu a petrecut un stagiu didactic la Universitatea James Walles din Londra, Anglia, făcînd cunoştinţă cu metodele moderne de predare şi învăţare.

În anii 1995-1997 prof. univ. V.Ţurcanu a participat la seminarele organizate de către OCED la centrul TICA Istambul, Turcia. Stagiul studierea Standardelor Internaţionale de Contabilitate de către reprezentanţii CSI şi implementarea ulterioară a acestora.
Prof.univ. V.Ţurcanu, conf.univ. P.Tostogan în anul 1995 au avut stagiere la Universitatea din Omaha, Nebrasca SUA în cadrul activităţii Centrului Moldo-American al Micului Bussines.

Aceste stagii au contribuit la ridicarea nivelului profesionist atît din punct de vedere ştiinţific cît şi didactic.