Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
Conferințe Științifice Internaționale și Naționale
organizate de catedra Contabilitate și Analiză Economică
Conferința Științifică
Internațională
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare 19-20 aprilie 2018
Conferința Științifică
Internațională
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, Ediția a II-a 15 martie 2018
Conferința Științifică
Internațională
Prospects of accounting development: the young researcher’s view 22 noiembrie 2017
Conferința Științifică
Internațională
CONTABILITATEA și PROFESIA CONTABILĂ în era provocărilor 5-6 aprilie 2017
Conferința Științifică
Internațională studențească
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători 17 martie 2017
Conferința Științifică
Internațională
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale 01 aprilie 2016
Conferința Științifică
Internațională
Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi aşteptări 02 aprilie 2015
Conferința Științifică
Internațională
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile 04 aprilie 2014
Conferința Științifică
Națională
Predarea disciplinelor  de contabilitate, audit şi analiza economică în contextul  noilor reglementări 27 februarie 2014
Conferința Științifică
Internațională
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări 05 aprilie 2013
Conferința Științifică
Internațională
Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pe viitor 04 aprilie 2012