Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
pentru sem.I, anul universitar 2017-2018
Nr.
d/o
Numele, prenumeleGrad ştiinţific,
Titlul didactic
ZiuaOrele de consultaţiiBlocul de studii,
biroul
1 BAJAN Maia Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Luni
Joi
0830 – 0930
1430 – 1530
bl. C 304
2 BĂDICU Galina Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1430 – 1630 bl. C 325
3 BÎRCĂ Aliona Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Marți 1300 – 1500 bl. C 325
4 CĂLUGĂREANU Diana Lector superior Vineri 1300 – 1500 bl. C 326
5 COJOCARI Ala Lector superior Luni 1300 – 1430 bl. C 326
6 CHIRILOV Nelea Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Marți
0930 – 1110
1300 – 1430
bl. C 326
7 DIMA Maria Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
    bl. C 325
8 DUTCA Daniela Lector universitar Luni 1440 – 1540 bl. C 326
9 ERHAN Lica Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1300 – 1430 bl. C 325
10 GAVRILIUC Liudmila Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Marţi 1300 – 1400 bl. C 326
11 GHERASIMOV Mihail Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Marți
Joi
1300 – 1400
1500 – 1600
bl. C 325
12 GUDIMA Galina Lector  superior Luni
Miercuri
1300 – 1400
1130 – 1230
bl. C 325
13 Harea Ruslan Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1300 – 1400 bl. C 325
14 LAZARI Liliana Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Luni
Joi
1100 – 1300
1300 – 1500
bl. C 325
15 MIHAILA Svetlana Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1230 – 1430 bl. C 325
16 MUNTEAN Neli Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Luni
Miercuri
1200 – 1300
1300 – 1400
bl. C 304
17 Paladi Valentina Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1300 – 1430 bl. C 326
18 ŢIRIULNICOVA Natalia Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1430 bl. C 326
19 ŢURCAN Ludmila Lector superior Joi 1000 – 1100 bl. C 325
20 Ţurcanu Viorel Ion Doctor habilitat,
Profesor universitar
Marți
Joi
1630 – 1730
1630 – 1730
bl. C 205