Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
DisciplinaSpecialitatea
Audit financiar
Analiza avansată a situaţiilor financiare
Contabilitate financiară avansată
Contabilitate de gestiune avansată
Contabilitate şi raportare financiară
Contabilitate şi raportare financiară în domeniul de formare
Contabilitatea impozitelor și raportarea fiscală
Contabilitatea impozitelor
Contabilitate
Diagnostic financiar şi analiza costurilor
Diagnosticul economico-financiar al firmei
Etica și metodologia cercetării
Standarde internaţionale de raportare financiară
Tehnologii informaţionale în contabilitate