Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Analiză Economică sunt într-o continuă perfecționare prin efectuarea stagiilor atât în cadrul entităților, cât și în cadrul instituțiilor:

Activitatea de stagiere în cadrul entităților a cadrelor didactice ale catedrei Contabilitate şi analiză economică
PersoanaEntitateaPerioada
Anul de studii 2014 – 2015
Bajan Maia stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  SA „Lismar-Ven” 01.06 – 22.06.2015
Ţurcan Ludmila stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Cinci Stele Tur” 12.05 – 26.05.2015
Lazari Liliana stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Top-Broker” 01.06 – 21.06.2015
Gherasimov Mihail stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Artintimi” 11.05 – 22.05.2015
Chirilov Nelea stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  SA „Zorile” 01.03 – 31.03.2015
Lazari Liliana Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, CFRR, Baku, Azerbaijan 20.05 – 21.05.2015
Gherasimov Mihail stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Milenium Agro” 16.02 – 27.02.2015
Bădicu Galina stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Nanuna” SC 02.02 – 28.02.2015
Erhan Lica stagiu de dezvoltare profesională la entitatea ,,Erh-Trans” SRL 20.11 – 10.12.2014.
Mihaila Svetlana stagiu de dezvoltare profesională la entitatea la ,,Nona-Auto Consult” SRL 20.11 – 10.12.2014
Dutca Daniela stagiu de dezvoltare profesională la entitatea Î.M. „MicroInvest” SRL 17.11 – 17.12.2014
Lazari Liliana stagiu de dezvoltare profesională la entitatea Compania de Audit „Evidenţa Internaţională” 27.06 – 05.06.2014
Paladi Valentina Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, CFRR, Tbilisi, Georgia 08.09 – 09.09.2014
Anul de studii 2015 – 2016
Călugăreanu Diana stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  SRL „Langera” 14.09 – 25.09.2015
Gherasimov Mihail stagiu de dezvoltare profesională în cadrul Biroului Asociat de Avocaţi ,,Durleşteanu & Partners”  04.01 – 15.01.2016
Bajan Maia stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  SRL „Umbrela Verde” 18.01 – 04.02.2016
Activitatea de stagiere în cadrul instituțiilor a cadrelor didactice ale catedrei Contabilitate şi analiză economică
PersoanaInstituţia de învăţămîntPerioada
Anul de studii 2014 – 2015
Muntean Neli Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 09.03 – 14.03.2015
Braşoveanu Adriana Universitatea ASE Bucureşti 01.05 – 31.05.2015
Călugăreanu Diana  Universitatea ASE Bucureşti 01.06 – 30.06.2015
Cojocari Ala Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 11.05 – 25.05.2015
Ghedrovici Olesea ACCA&IAAER Paper Development Workshop, Universitatea din Florenţia, Italia 13.11 – 15.11.2014