Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Conducerea executivă a facultăţii este asigurată de Biroul Consiliului Facultăţii Contabilitate constituit din decan și prodecani:

DECAN
Lilia GRIGOROI

Decan, Lilia GRIGOROI
Dr., conf. univ.,

Orar de primire:
Luni
1230 – 1300
Joi
1300 – 1400
Lilia GRIGOROI
Decan al Facultăţii „Contabilitate”,
Doctor în economie,
Conferenţiar universitar la departamentul
Contabilitate, audit și analiză economică

Telefon: (022) 402-715, bir.307 bl.C.
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Născută în satul Bursuc, r-nul Camenca la 22 iulie 1970.

Absolventă ASEM, anul 1993, facultatea „Contabilitate”.
Doctor în economie, specializarea „Contabilitate; audit; analiză economică” (1998), conferențiar universitar (2003); șef-catedră „Contabilitate” (2001 - 2013), șef-catedră „Contabilitate și audit” (2013-2014), Decan al facultății „Contabilitate” (2014-prezent).

Domenii de competență: bazele contabilității; contabilitate financiară, contabilitate internațională, standarde internaționale de raportare financiară.

Autor a mai multor lucrări de specialitate, studii, sinteze documentare, articole in domeniul contabilității, comunicări științifice prezentate la sesiuni științifice naționale și/sau internaționale organizate în țară și în străinătate, membru al comitetului de redacție al unor reviste de specialitate de peste hotare.

Alte activități: membru a Seminarului Științific de profil „Contabilitate; audit; analiză economică”; Președinte ACAP; Vice-președinte al comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă Ministerul Finanțelor (2008-2012).

PRODECAN
Neli MUNTEAN

Neli MUNTEAN
dr., conf. univ.,

Neli MUNTEAN
Prodecan al Facultăţii „Contabilitate”,
Doctor în economie,
Conferenţiar universitar la departamentul
Contabilitate, audit și analiză economică

Responsabil pentru procesul instructiv-didactic al
anului II – frecvenţă la zi
anului II – frecvenţă redusă
anul III – frecvenţă la zi
anul IV – frecvenţă redusă
Tel: (022) 402 875
Bl. C, biroul 304
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Născută în satul Baraboi, r-nul Donduşeni la 17 decembrie 1979.

Absolventă ASEM, anul 2002, facultăţile „Contabilitate” şi  „Relaţii Economice Internaţionale” (specialitatea - Drept economic). În 2006 obţine calificativul de „Translator de limbă engleză”, absolvind Institutul de Stat de Instruire Continuă.

Magistru în economie, facultatea „Contabilitate”, ASEM (2003); Doctor în economie, specializarea „Contabilitate; audit; analiză economică” (2008), conferenţiar universitar (2010).

Domenii de competență: „Bazele analizei activităţii economice”, „Analiza gestionară”, „Analiza rapoartelor financiare”, „Analiza activităţii economico-financiare”, „Analiza comparată”, „Diagnosticul financiar aprofundat”, „Diagnostic financiar şi analiza costurilor”.

Autor la 3 lucrări metodice în română şi engleză şi la peste 40 de lucrări ştiinţifice, din care cea mai semnificativă fiind monografia - Muntean N., Balanuţă V., ANALIZA ŞI EVALUAREA RISCURILOR LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE: ASPECTE TEORETICE ŞI APLICATIVE., Chişinău: ASEM, 2010, 207p.

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare: Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România, (Aprilie, 2014), Training-ul privind societatea cunoaşterii, organizat de Universitatea  Economică de Vară „Băile Tuşnad”, ASE Bucureşti (August 2006, 2007, 2008), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, (Ianuarie 2004).

PRODECAN
bajan

Maia BAJAN
dr., conf. univ.,

Maia BAJAN
Prodecan al Facultăţii „Contabilitate”,
Doctor în economie,
Conferenţiar universitar la departamentul
Contabilitate, audit și analiză economică

Responsabil pentru procesul instructiv-didactic al
anului I – frecvenţă la zi
anului I – frecvenţă redusă
anului III – frecvenţă redusă
Tel: (022) 402 875
Bl. C, biroul 304
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Născută în satul Oziornoe, r-nul Ismail, Ucraina la 31 mai 1982.

Absolventă ASEM, anul 2004, facultatea Contabilitate. Magistru în economie la specialitatea Contabilitate și audit (2006); Doctor în științe economice, specialitatea Contabilitate; audit; analiză economică (2015); Conferențiar universitar la catedra Contabilitate și Analiză Economică.

Domenii de competență: Bazele contabilității, Contabilitate, Contabilitate financiară, Contabilitatea întreprinderii, Contabilitate managerială, Contabilitatea impozitelor, Auditul și raportarea financiară.

Autor a mai multor lucrări de specialitate, studii, sinteze documentare, articole științifice în domeniul contabilității, comunicări, prezentări și participări la sesiuni științifice naționale și internaționale organizate în țară și în străinătate, mese rotunde etc. Coautor allucrărilor metodico-didactice: Contabilitatea managerială: teste, probleme, criptograme (2006), Aplicații la contabilitatea managerială (2007), Contabilitatea întreprinderii (2011), Contabilitatea întreprinderii: teste și exerciții (2014), Contabilitatea întreprinderii. Manual (2016).

 Secretariatul Facultății Contabilitate este compus din:
SecretariatDomeniul de
responsabilitate
Programul de lucru
Nadejda Muştuc
Metodist categoria I
Responsabil pentru
anul II – frecvenţă la zi
anul II, IV– frecvenţă redusă
Zilnic -  0800 – 1500
biroul 304, bl.C
(022) 402 755
Eugenia Cioară
Metodist categoria I
Responsabil pentru
anul I, III– frecvenţă la zi
anul I, III– frecvenţă redusă
Zilnic -  0800 – 1500
biroul 307, bl.C
(022) 402 756
Eliberarea certificatelor: zilnic 1230 -1400