Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713
Apalaghi Mihaela

Apalaghi Mihaela
D-144, media - 9.52

Avram Eugenia

Avram Eugenia
D-145, media - 10

Banu Ivan

Banu Ivan
D-117, media - 9.91

Bologan Alina

Bologan Alina
D-111, media - 10

Bondari Olga

Bondari Olga
EG-132, media - 9.69

Buga Veronica

Buga Veronica
AP-131, media - 9.93

Ceban Irina

Ceban Irina
D-111, media - 9.57

Ciobanu Alexandrina

Ciobanu Alexandrina
D-145, media - 9.88

Ciorici Alina

Ciorici Alina
D-124, media - 10

Cîșlaru Corina

Cîșlaru Corina
D-132, media - 9.91

Corcimari Cornelia

Corcimari Cornelia
D-141, media - 10

Crainic Ana

Crainic Ana
D-121, media - 9.86

Croitor Ana

Croitor Ana
D-124, media - 10

Cupcia Doina

Cupcia Doina
EG-122, media - 9.61

Cupcia Ion

Cupcia Ion
D-144, media - 9.55

Deadic Irina

Deadic Irina
D-131, media - 9.88

Gheban Anastasia

Gheban Anastasia
EG-122, media - 9.63

Gîndea Mariana

Gîndea Mariana
D-133, media - 9.86

Golovco Alina

Golovco Alina
D-135, media - 9.66

Gori Diana

Gori Diana
D-145, media - 9.58

Grumeza Mihael

Grumeza Mihael
EG-121, media - 10

Gureanu Diana

Gureanu Diana
MRU-131, media - 9.85

Gutium Mircea

Gutium Mircea
D-124, media - 10

Jora Lilian

Jora Lilian
D-133, media - 9.50

Julea Tomas

Julea Tomas
EG-122, media - 9.74

Latescu Mihaela

Latescu Mihaela
MRU-131, media - 9.87

Lungu Nicolae

Lungu Nicolae
EG-121, media - 9.91

Macovei Daniela

Macovei Daniela
EG-141, media - 9.58

Mîțăblîndă Ionela

Mîțăblîndă Ionela
AP-141, media - 9.47

Moraru Daniela

Moraru Daniela
EG-141, media - 9.88

Nastas Elena

Nastas Elena
D-124, media - 10

Nemerenco Dina

Nemerenco Dina
D-122, media - 9.82

Oleatovschi Gabriel

Oleatovschi Gabriel
D-132, media - 9.79

Perciuleac Ecaterina

Perciuleac Ecaterina
EG-132, media - 9.59

Popa Alexandra

Popa Alexandra
AS-141, media - 9.51

Popa Iulita

Popa Iulita
D-124, media - 10

Rîbac Lucia

Rîbac Lucia
MRU-141, media - 9.46

Rusu Alexandru

Rusu Alexandru
D-133, media - 9.69

Sajin Axenia

Sajin Axenia
EG-122, media - 9.70

Salin Olga

Salin Olga
EG-132, media - 9.90

Scaun Nina

Scaun Nina
AP-131, media - 9.94

Scripnic Valeria

Scripnic Valeria
D-134, media - 9.81

Slavița Olga

Slavița Olga
EG-121, media - 9.90

Spînu Olga

Spînu Olga
D-142, media - 9.91

Subota Carolina

Subota Carolina
D-131, media - 9.51

Tarlev Victoria

Tarlev Victoria
EG-132, media - 9.81

Țîbîrnă Viorica

Țîbîrnă Viorica
D-131, media - 9.69