Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713
 1. BÎRCĂ ALIC, doctor în economie, conferenţiar universitar la catedra „Management social”, decanul facultăţii „Economie Generală şi Drept”, președinte;
 2. BAIEŞU MARINA, doctor în economie, conferenţiar universitar la catedra „Management social”, prodecan, vice președinte;
 3. TIGHINEANU ALEXANDRA, lector superior la catedra „Drept privat”, prodecan, vice președinte;
 4. JOROVLEA ELVIRA, lector superior al catedrei „Comunicare economică şi didactică”, secretar;
 5. TOMŞA AURELIA, doctor în economie, conferenţiar universitar, şef-catedră „Teorie şi politici economice”;
 6. BORCOMAN RAISA, doctor în economie, profesor universitar, şef-catedră „Comunicare economică şi didactică”;
 7. ARMEANIC ALEXANDRU, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef-catedră „Drept public”;
 8. VACULOVSCHI DORIN, doctor în economie, conferenţiar universitar, şef-catedră „Management social”;
 9. ROTARU MASLO LILIANA, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef-catedră „Drept privat”;
 10. CARAUŞ VICTOR, doctor în drept, conferenţiar universitar la catedra „Drept public”;
 11. COJOCARU VLADLEN, doctor în drept, conferenţiar universitar la catedra „Drept public”;
 12. CARA ELENA, doctor în economie, conferenţiar universitar la catedra „Teorie şi politici economice”;
 13. DEMERJI ILIE, doctor în economie, conferenţiar universitar la catedra „Drept privat”;
 14. SPÂNU OLGA, studenta grupei D-142;
 15. LAVRIC ALINA, studenta grupei D-154, Președintele Comitetului sindical studențesc al facultății „Economie Generală și Drept”;
 16. MACOVEI DANIELA, studenta grupei EG – 141;
 17. FILIP ANASTASIA – studenta grupei gr. MRU-151
consiliu1

Ședința Consiliului facultății

consiliu1

Ședința de lucru cu șefii de catedră

consiliu1

Ședința de lucru cu prodecanii