Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Public"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 908

 
alexandrarmeanic@yahoo.com
alina885@yandex.ru
 
şef catedră:(022) 402-880
GSM: 069121234

 

 

Dr.Public - Activitatea științifică

În curs de elaborare