Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Public"