Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733
Programe si curriculumuri
 1. Bârcă Alic, Dorin Vaculovschi, Cojocaru Lidia, Boguș Angela, Hârbu Eduard, Rusu Victor. Studiu "Situația tinerilor pe piața muncii"
 2. Studiu - Cererea şi oferta forţei de muncă în mediul rural din Republica Moldova
 3. Programa analitica la disciplina "Piata Muncii" Autor: Dorin Vaculovschi
 4. Programa analitica la disciplina "Economia Sectorului Public" Autor: Dorin Vaculovschi
 5. Curriculum la disciplina "Auditul personalului" Autor: Alic Birca
 6. Curriculum la disciplina "Bazele sindicalismului" Autor: Alic Birca
 7. Curriculum la disciplina "Conflictologie" pentru studentii specializarii Managementul Administratiei Publice Autor: Liliana Eremia
 8. Curriculum la disciplina "Dezvoltare comunitara"pentru studentii specializarii Managementul Administratiei Publice Autor: Angela Bogus
 9. Programa analitica la disciplina "Dezvoltare regionala" Autor: Vasile Soimaru
 10. Curriculum la disciplina "Economia locului de munca" Autor: Alic Birca
 11. Programa analitica a cursului “Economia sectorului public”pentru studentii specializarii MAP, EG, IE anul V Autor: Dorin Vaculovschii
 12. Programa la disciplina "Gestiunea Patrimoniului Public"pentru studentii specializarii Managementul Administratiei Publice Autori: Veaceslav Ionita, Svetlana Pavelco
 13. Programa la disciplina "Managementul administratiei publice locale" Autori: Veaceslav Ioniță, Pavelco Svetlana
 14. Programa analitica la disciplina "Managementul institutiilor publice" pentru studentii specializarii Managementul Administratiei publice Autor: Angela Bogus
 15. Programa la disciplina "Managementul administratiei publice"pentru studentii specializarii „Managementul Administratiei Publice” Autori: Angela Bogus, Svetlana Pavelco
 16. Programa analitica la disciplina “Management Urban” pentru studentii specialitatii Management si Administrare Publiceanul IV-V Autor: Elena Vaculovschi
 17. Programa analitica la disciplina “Managementul resurselor umane” pentru studentii specialitatii Economia si Managementul Resurselor Umaneanul IV Autor: Marina Baiesu
 18. Curriculum la disciplina "Psihologii de ramura"pentru studentii specializarile Economia si Managementul Resurselor Umane, Instruire Economica Autor: Liliana Eremia
 19. Curriculum la disciplina "Managementul resurselor umane comparat" Autor: Alic Birca
 20. Programa analitica la disciplina "Normarea muncii"pentru studentii specialitatii Economia si Managementul Resurselor Umaneanul III Autor: Alic Birca
 21. Programa analitica a cursului “Organizarea ergonomica a muncii”pentru studentii specialitatii “Economia si Sociologia Resurselor Umane”anul IV Autor: Cezara Abramihin
 22. Programa la disciplina "Politici publice regionale" Autor: Veaceslav Ionita
 23. Curriculum la disciplina "Psihologie sociala si economica" Autor: Liliana Eremia
 24. Curriculum la disciplina "Salarizarea personalului" Autor: Alic Birca
 25. Curriculum la disciplina „Sisteme economice comparate” Autori: Sergiu Chirca, Abramihin Cezara
 26. Curriculum la disciplina "Sociologie juridica"pentru studentii de la specialitatea Drept Economic Autor: Lidia Cojocaru
 27. Curriculum la disciplina “Sociologie” Autor: Lidia Cojocaru
 28. Curriculum la disciplina "Sociologii de ramura"pentru studentii de la specialitatea Economia si Managementul Resurselor Umaneanul IV Autor: Marcela Tirdea
 29. Programa la disciplina "Strategii si politici publice" Autori: Veaceslav Ionita, Svetlana Pavelco
 30. Curriculum la disciplina "Teoria stiintei administrative" Autor: Angela Bogus
Indrumare metodice
 1. GHID pentru realizarea și susținerea stagiului de practică la specializarea "Managementul și Dezvoltarea Resurselor Umane", ciclul II Masterat
Note de curs
 1. Magdalena Platis, Economia Sectorului Public
 2. Baieșu Marina, Prelegeri la disciplina Managementul Resurselor Umane
 3. Alic Bîrcă, Salarizarea personalului - note de curs
 4. Alic Bîrcă, Managementul Resurselor Umane - note de curs
Date statistice
 1. Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2007
 2. Femeile si barbatii in Republica Moldova
 3. Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2006
 4. Moldova in cifre, breviar statistic, Chisinau 2007
Literatura de specialitate în l. română
 1. Parteneriatul public privat ghid practic. Institutul pentru Politici Publice - Bucuresti 2004
 2. Politica pe bani publici, Institutul pentru Politici Publice - Bucuresti 2004
 3. Considerente asupra procesului de descentralizare, Institutul pentru Politici Publice - Romania
 4. Bugetele locale intre teorie si practica, Institutul pentru Politici Publice Asociatia Pro Democratia, Bucuresti 2001
 5. A. Androniceanu, Management Public
 6. Ioan Ursachi, Management, ASE Bucuresti 2001
 7. Natalia Burlacu, Vadim Cojocaru, Management, ASEM 1999
Literatura de specialitate în l. rusă
 1. БАНДУРИН В., КУЗНЕЦОВ В. - Управление государственной собственностью в условиях переходной экономики, МОСКВА 1999
 2. ЧУБ Борис - Монография Управление инвестиционными процессами в регионе, Москва, 1999
 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ: ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯЛ. Шапиро
 4. А.Г.Воронин, В.А.Лапин, А.Н.Широков -Основы управления муниципальным хозяйством, 1996
 5. Основы управления муниципальным хозяйством
 6. Финансовая политика государства и механизм ее реализации
Literatura de specialitate în l. engleza
 1. Aspects regarding descentralization process in Romania. The administrative-teritorial reform.Open Society Foundation - RomaniaInstitute for Public Policy Bucharest