Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Teorie și Politici Economice"

ORELE DE SERVICIU
ale profesorilor departamentului "Teorie şi Politici Economice"
(semestrul I, anul de studii 2017-2018)
N.P.P.Grad ştiinţific / titlu ştiinţificZiuaOraBiroul
Tomşa Aurelia Nicolae Şef-catedră
doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1200 – 1300 biroul 811 (bl.A)                                   
Feuraş Eugenia Andrei doctor habilitat în ştiinţe economice,
profesor universitar
Marţi 1500 – 1700 biroul 606 (bl.B)
Pîşchina Tatiana Vladimir doctor habilitat în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Marţi 1300 – 1500 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 810 (bl.A)
Bejan Ghenadie Mihai doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1300 – 1500 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)
Cara Elena Petru doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri  1300 – 1500 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 810 (bl.A)
Stratan Svetlana Mihai doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Joi  1430 – 1630 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 810 (bl.A)
Coban Marina Alexandru doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1500 decanat „BAA”                  
biroul 410 (bl.A)
Coşeleva Natalia Ion  doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Marţi  1200 – 1400 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)
Filip Nelea Semion doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Joi 1300 – 1400 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)
Balan Aliona Nicolae doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1500 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 810 (bl.A)
Vaculovschi Elena Tudor doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Marţi 1300 – 1400 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 810 (bl.A)
Joi 1430 – 1530
Barbăneagră Oxana Vasile doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Marţi  1300 – 1500 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)
Bucos Tatiana Vasile doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar  universitar
Marţi 1300 – 1400 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)
Joi 1300 – 1400 Incubatorul de afaceri ASEM
Ignatiuc Diana Dmitri doctor în ştiinţe economice,
lector  universitar
Miercuri 1300 – 1500 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)
Ţăruş Victoria Vasile lector universitar Vineri 1300 – 1500 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)
Tuhari Ecaterina Gheorghe lector universitar Marţi 1200 – 1300 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 810 (bl.A)
Patraşcu Dorina Mihai lector universitar Joi  1300 – 1400 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)
Vineri 1000 – 1100
Patraşcu Ion Ştefan lector universitar Marţi 
Miercuri
1300 – 1500 departamentul "Teorie şi Politici Economice"
biroul 803 (bl.A)