Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Teorie și Politici Economice"

ORELE DE SERVICIU
ale profesorilor departamentului "Teorie şi Politici Economice"
(semestrul II, anul de studii 2018-2019)
N.P.P.Grad ştiinţific / titlu ştiinţificZiuaOraBiroul
Tomşa Aurelia Nicolae doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni
Marți
1440 – 1540 biroul 811 (bl.A)
Feuraş Eugenia Andrei doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar Joi 1400 – 1600 biroul 606 (bl.B)
Pîşchina Tatiana Vladimir doctor habilitat în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Marţi 1300 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 810 (bl.A)
Bejan Ghenadie Mihai doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Marţi 1300 – 1500 biroul 517 (bl.C)
Cara Elena Petru doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Marţi 1300 – 1500 depart. „Teorie şi Politici Economice”,  biroul 810 (bl.A)
Stratan Svetlana Mihai doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 810 (bl.A)
Coban Marina Alexandru doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1500 decanat „BAA”, biroul 410 (bl.A)
Filip Nelea Semion doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1100 – 1300
1430 – 1530 s.impară
depart. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 803 (bl.A)
Coşeleva Natalia Ion doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Joi 1300 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 803 (bl.A)
Balan Aliona Nicolae doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Vineri 1200 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 810 (bl.A)
Vaculovschi Elena Tudor doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1300 – 1500 dep. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 810 (bl.A)
Barbăneagră Oxana Vasile doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar Vineri  1130 – 1330 dep. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 803 (bl.A)
Bucos Tatiana Vasile doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Joi 1330 – 1530 Incubatorul de afaceri ASEM
Ignatiuc Diana Dmitri doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1440 – 1640 dep. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 803 (bl.A)
Munteanu Corneliu doctor în ştiinţe economice,
lector universitar
Joi 1300 – 1400 dep. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 803 (bl.A)
Cimpoieş Liliana doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1400 dep. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 803 (bl.A)
Tuhari Ecaterina Gheorghe lector universitar Marţi  1330 – 1430 dep. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 810 (bl.A)
Patraşcu Dorina Mihai lector universitar Vineri 1300 – 1430 dep. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 803 (bl.A)
Patraşcu Ion Ştefan lector universitar Miercuri 1300 – 1400 dep. „Teorie şi Politici Economice”, biroul 803 (bl.A)